Wethouder Cees van Uden

De wethouders van de gemeente worden benoemd door de gemeenteraad. Wethouder Cees van Uden (derde locoburgemeester).

Cees van Uden

Wethouder Cees van Uden (derde locoburgemeester) 
Partij: D66
T. 0297 29 16 97
E. secretariaatwethouders@derondevenen.nl

Portefeuille

Integraal jongerenbeleid, onderwijs, jeugdzorg, duurzaamheid, milieu, groen, openbare ruimte, dienstverlening, afval en riolering.

Nevenfuncties

Nevenfuncties Cees van Uden

.