Wethouder Kiki Hagen

De wethouders van de gemeente worden benoemd door de gemeenteraad. Wethouder Kiki Hagen (derde locoburgemeester).

Kiki HagenDe wethouders van de gemeente worden benoemd door de gemeenteraad.  

Wethouder Kiki Hagen (derde locoburgemeester) 
 Partij: D66
 T. 0297 55 15 46
 E. secretariaatwethouders@derondevenen.nl

Portefeuille

Integraal jongerenbeleid, onderwijs, jeugdzorg, duurzaamheid, milieu, groen, openbare ruimte, dienstverlening, afval en riolering.

Nevenfuncties

Nevenfuncties Kiki Hagen