U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Wethouder Rein Kroon

De wethouders van de gemeente worden benoemd door de gemeenteraad. Wethouder drs. Rein Kroon (eerste locoburgemeester).

Rein KroonWethouder drs. Rein Kroon (eerste locoburgemeester)
Partij: CDA
T. 0297 29 18 78
E. secretariaatwethouders@derondevenen.nl


 

Portefeuille

Ruimtelijke ordening, bestemmingsplan Buitengebied- West, volkshuisvesting, de grondexploitaties Vinkeveld, Land van Winkel, De Maricken en Stationsgebied, economie (exclusief arbeidsmarkt) sport, maatschappelijk vastgoed en natuur.

Nevenfuncties

Nevenfuncties Rein Kroon