Wethouder Rein Kroon

De wethouders van de gemeente worden benoemd door de gemeenteraad. Wethouder drs. Rein Kroon (eerste locoburgemeester).

Rein KroonDe wethouders van de gemeente worden benoemd door de gemeenteraad.

Wethouder drs. Rein Kroon (eerste locoburgemeester)
Partij: CDA
T. 0297 55 15 46
E. secretariaatwethouders@derondevenen.nl

Portefeuille

Ruimtelijke ordening, bestemmingsplan Buitengebied- West, volkshuisvesting, de grondexploitaties Vinkeveld, Land van Winkel, De Maricken en Stationsgebied, economie (exclusief arbeidsmarkt) sport, maatschappelijk vastgoed en natuur.

Nevenfuncties

Nevenfuncties Rein Kroon