Wethouder Rein Kroon

De wethouders van de gemeente worden benoemd door de gemeenteraad. Wethouder drs. Rein Kroon (eerste locoburgemeester).

Rein KroonWethouder drs. Rein Kroon (eerste locoburgemeester)
Partij: CDA
T. 0297 29 18 78
E. secretariaatwethouders@derondevenen.nl

Portefeuille

Ruimtelijke ordening, bestemmingsplan Buitengebied- West, volkshuisvesting, de grondexploitaties Vinkeveld, Land van Winkel, De Maricken en Stationsgebied, economie (exclusief arbeidsmarkt) sport, maatschappelijk vastgoed en natuur.

Nevenfuncties

Nevenfuncties Rein Kroon