Geschenkenregister

De gemeente De Ronde Venen heeft Integriteitsbeleid opgesteld.

De gemeente De Ronde Venen heeft Integriteitsbeleid opgesteld. Onderdeel daarvan is de door de gemeenteraad vastgestelde gedragscode ‘Integriteit burgmeester en wethouders gemeente De Ronde Venen’. De gedragscode schrijft voor dat de gemeente een geschenkenregister bijhoudt. In het geschenkenregister wordt bijgehouden:

  • Of de bestuurders geschenken hebben ontvangen met een waarde van meer dan € 50,- en wat daar mee is gedaan
  • Deelname aan excursies/evenementen op kosten van anderen dan de gemeente
  • Buitenlandse reizen voor rekening van anderen dan de gemeente  

Geschenkenregister.pdf