Gemeentesecretaris Ruud Kleijnen

Ruud Kleijnen is gemeentesecretaris van gemeente De Ronde Venen.

Ruud Kleijnen

Functie: gemeentesecretaris/algemeen directeur
T. 0297 29 18 78
E. w.vanwees@derondevenen.nl

Nevenfuncties

Geen nevenfuncties.