Informatieronde, commissie- en raadsvergadering

De gemeenteraad van De Ronde Venen wil op een publieksvriendelijke en doelmatige manier vergaderen.

De gemeenteraad van De Ronde Venen wil op een publieksvriendelijke en doelmatige manier vergaderen. Daarom wordt bij de bespreking van agendapunten onderscheid gemaakt tussen beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming. De vergaderstructuur is hierop ingericht. Elke maand (met uitzondering van juli en augustus) worden politieke onderwerpen in drie ronden behandeld:

  1. Informatieronde
  2. Commissievergaderingen
  3. Raadsvergadering 

U kunt alle vergaderingen als publiek bijwonen en online live volgen en terugkijken. Tijdens de informatieronde en de raadsvergaderingen kunt u ook inspreken.

Informatieronde

Tijdens de informatieronde wordt alle informatie rond een onderwerp besproken. Tijdens deze bijeenkomst, die op dinsdag voor de commissievergaderingen plaatsvindt, kunt u bij de commissieleden aan tafel aanschuiven en inspreken. U kunt ook inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan. Tijdens de informatieronde kunnen de commissieleden technische vragen stellen.

Commissievergaderingen

Iedere maand (met uitzondering van juli en augustus) zijn er twee commissievergaderingen, op woensdag en op donderdag. Na de informatieronde wordt het onderwerp in een van de twee commissievergaderingen besproken. Daar vindt het politieke debat plaats. Doordat de technische vragen al in een eerder stadium zijn behandeld en inwoners hebben kunnen inspreken, kunnen deze vergaderingen kort en efficiënt verlopen. Inwoners kunnen tijdens de commissievergaderingen alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan.

Raadsvergadering

Tijdens de raadsvergaderingen vindt het afsluitende politieke debat plaats en neemt de gemeenteraad een besluit. Aan het begin van de raadsvergadering kunt u inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat.