Inkoopplan De Ronde Venen 2023

In 2023 verwacht gemeente De Ronde Venen de volgende inkopen en aanbestedingen: 

Inkopen en aanbestedingen 2023
VTH zaaksysteem Ruimte gestart in Q4 2022 Dienst EO
Zaaksysteem Ondersteuning gestart in Q4 2022 Dienst EO
Reconstructie Ringdijk 2e bedijking Ruimte gestart in Q4 2022 Werk MVO
ROK Kolkenreiniging 2023-2024 Ruimte gestart in Q4 2022 Dienst MVO
Onderhoud W-Installatie Ruimte Q4 2022 Dienst EO
Voertuigen en materialen Ruimte 2023 Dienst MVO
Vervanging eigen datacenters Ondersteuning Q1 2023 Dienst EO
Dienstverlening expert bedrijfsvoering SD Sociaal Q1 2023 Dienst EO
Applicatie Sociaal Domein Sociaal Q1 2023 Dienst EO
Onkruidbestrijding op verharding en vegen Ruimte Q1 2023 Dienst EO
Inspectie civiele kunstwerken(bruggen/kades) Ruimte Q1 2023 Werk MVO
Kunstgras voetbalveld (toplaag vervangen) bij FC Abcoude (veld 2) Ruimte Q1 2023 Werk/Levering MVO
Opstellen omgevingsvisie Ruimte Q1 2023 Dienst MVO
Kappen en rooien van bomen (incl. stormschade) Ruimte Q1 2023 Dienst EO
Reconstructie Heulbrug Ruimte Q4 2022 werk MVO
Wegen - Tienboerenweg (Mijdrecht) Ruimte Q1 2023 Werk MVO
Gezamenlijke aanbesteding voor Aansprakelijkheids- verzekering Ondersteuning Q2 2023 Dienst EO GEZ
Audiovisuele oplossing Raadzaal Griffie Q2 2023 Levering/Dienst EO
Accountant Griffie Q2 2023 Dienst EO
GEZ Energielevering 20242029 Ruimte Q2 2023 Levering EO GEZ
Bomenonderhoud (snoeien) Ruimte Q2 2023 Dienst EO
Levering van bomen Ruimte Q2 2023 Levering EO
ROK elementenverharding 2024-2027 Ruimte Q2 2023 Werk MVO
ROK Asfaltonderhoud 2024-2027 Ruimte Q2 2023 Werk MVO
ROK onderhoud Riolering 2024-2027 Ruimte Q2 2023 Werk MVO
Leveringen van heesters Ruimte Q2 2023 Levering EO
Reconstructie Voetangel en Stokkelaarsbrug Ruimte Q2 2023 Werk MVO
Reconstructie Nellesteinse brug Ruimte Q2 2023 Werk MVO
ROK Ingenieursdiensten Ruimte Q2 2023 Dienst  
Wegen - Veldweg (Waverveen) Ruimte Q2 2023 Werk
Wegen - 2de Velddwarsweg Ruimte Q2 2023 Werk MVO
Bruggen - beton Ruimte Q2/3 2023 Werk MVO
Verlichting - armaturen Ruimte Q2/3 2023 MVO
Verlichting - masten Ruimte Q2/3 2023 Dienst MVO
Ruimte Q3 2023 Werk MVO
ROK rioolreinigen en inspectie 2024-2027 Ruimte Q3 2023 Werk MVO
Onderhoud Openbare Verlichting Ruimte Q3 2023 Werk MVO
Onderhoud E-Installaties Ruimte Q3 2023 Dienst EO
Personeelsadministratie systeem incl. Identity Access Management software en uitbesteding van de salarisadministratie Ondersteuning Q4 2023 Dienst EO
Reconstructie AC Verhoef Ruimte Q4 2023/ Q1 2024 Werk MVO
Reconstructie 2e Zijweg Ruimte Q4 2023/ Q1 2024 Werk MVO

Procedure *

  • EO = Europees openbaar
  • MVO = Meervoudig onderhands
  • EVO = Enkelvoudig onderhands
  • EO GEZ = Gezamenlijk Europees openbaar

Dit overzicht is exclusief de inkopen en aanbestedingen voor het sociaal domein. Informatie hierover is te vinden op de website van Inkoop & Monitoring Utrecht West.

Belangstelling kenbaar maken 

De Ronde Venen koopt het hele jaar door ook verschillende kleine diensten en producten in. Denk hierbij aan bloemen, schrijfwaren, huishoudelijke producten, het verzorgen van lunches, enz. De gemeente doet dit bij voorkeur via lokale bedrijven. 
Bedrijven die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen hun belangstelling kenbaar maken door een mail te sturen naar E. gemeente@derondevenen.nl

Onderhandse aanbestedingen 

Gemeente De Ronde Venen nodigt lokale ondernemers uit om mee te dingen naar gemeentelijke inkoopopdrachten bij onderhandse aanbestedingen. Door te reageren op het Inkoopplan 2023 kunnen lokale bedrijven, voordat de daadwerkelijke aanbesteding start, hun belangstelling kenbaar maken voor een aanbesteding. Een lokale onderneming is een onderneming met een feitelijk vestigingsadres binnen gemeente De Ronde Venen. 
 
Het vooraf interesse tonen betekent niet dat deze bedrijven een bevoorrechte positie hebben. Het vooraf interesse tonen leidt er wel toe dat de gemeente bekend is met het bedrijf. Daardoor is de kans groter dat het lokale bedrijf wordt gevraagd een offerte uit te brengen. 
Wanneer u belangstelling heeft, doe dit dan zo snel mogelijk, bij voorkeur uiterlijk in het kwartaal voorafgaand aan de aanbesteding. De belangstelling kunt u kenbaar maken door een mail te sturen naar E. gemeente@derondevenen.nl

Europese en nationale aanbestedingen 

Europese en nationale aanbestedingen voor diensten, leveringen en “werken” kondigt De Ronde Venen aan op www.tenderned.nl
Heeft u interesse om voor gemeente De Ronde Venen opdrachten uit te voeren of leverancier te worden? Houdt dan voor diensten, leveringen en “werken” www.tenderned.nl in de gaten om te zien of er voor u interessante opdrachten zijn. 
TenderNed heeft een gratis “attenderingsservice” waarvoor u zich kunt inschrijven. Daarmee wordt u automatisch op de hoogte gesteld van opdrachten die mogelijk interessant voor u zijn. Kijk voor meer informatie op de website.