Witte Weekblad niet ontvangen?

Meld uw bezorgklacht via T. 088 010 98 07.

Of via het klachtenformulier op de website van het Witte Weekblad.

U vindt de krant ook online op www.witteweekbladderondevenen.nl. Onder E-paper vindt u de hele krant inclusief gemeentepagina.