Stempas voor verkiezingen aanvragen

Als u mag stemmen voor de verkiezingen, ontvangt u een stempas thuis. Neem de stempas en uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau.

In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. U kunt hiervoor stemmen op 14, 15 en 16 maart 2022. U heeft een stempas nodig om te stemmen. U krijgt de stempas thuisgestuurd. De stempas wordt naar het adres gestuurd waar u op 31 januari 2022 staat ingeschreven.

U ontvangt de stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen uiterlijk 2 maart 2022.

Heeft u geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt? Vraag een vervangende stempas aan.

U krijgt een stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen als u:

  • staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP)
  • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht
  • Extra voorwaarde voor inwoners van buiten de Europese Unie: u mag stemmen als u minimaal 5 jaar rechtmatig en onafgebroken in Nederland verblijft.

Zo vraagt u een nieuwe stempas aan voor de gemeenteraadsverkiezingen:

  • Vraag de stempas schriftelijk aan bij de gemeente. Dit is de gemeente waar u op 31 januari 2022 staat ingeschreven.
  • Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee.
  • De gemeente moet uw aanvraag uiterlijk 11 maart 2022 hebben ontvangen.

U kunt ook langskomen bij de gemeente om een nieuwe stempas aan te vragen. Dit kan tot uiterlijk 11 maart 17:00 uur. Vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen.