Participatieverklaring

Tijdens het participatieverklaringstraject leert u hoe de samenleving in Nederland werkt en daarnaast ondertekent u de participatieverklaring. Met de participatieverklaring bewijst u dat u mee wilt doen in onze samenleving. Daarnaast verklaart u hiermee dat u respect heeft voor wat belangrijk in Nederland is.

Wat leert u over Nederland?

Het doel van de training is dat mensen kort na hun vestiging in Nederland, kennismaken met de kernwaarden waarop de Nederlandse democratie en grondwet is gebouwd. Er wordt informatie gedeeld over het politieke stelsel en het maatschappelijke middenveld: hoe brengen overheid en burgers de kernwaarden in de praktijk?

Voorbeelden van wat belangrijk is in Nederland:

 • Iedereen in Nederland is gelijk
 • Iedereen mag zijn eigen partner kiezen
 • Iedereen mag zelf kiezen wat hij of zij gelooft
 • Iedereen mag naar school
 • Iedereen mag zeggen wat hij of zij vindt, maar mag een ander niet discrimineren
 • We zorgen voor onszelf en voor elkaar, de overheid helpt mensen die hulp nodig hebben

Voorwaarden

Bent u op of na 1 oktober 2017 begonnen met inburgeren? En staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan neemt u deel aan het participatieverklaringstraject.

Voor wie is het participatieverklaringstraject bedoeld?

Het participatieverklaringstraject is verplicht voor alle nieuwkomers die moeten inburgeren. Hier vallen onder:

 • Een statushouder
 • Als u in Nederland bent gekomen voor gezinsvorming of gezinshereniging

Als u moet inburgeren, krijgt u een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Wie hoeft niet mee te doen?

 • Kinderen onder de 18 jaar
 • Ouderen die AOW krijgen
 • Inwoners die verplicht waren om vóór 1 oktober 2017 in te burgeren

Verkorte traject

U komt in aanmerking voor het verkorte traject als:

 • U inburgeringsplichtig bent (arbeid, studie, gezin).
 • U bent in Nederland gekomen voor gezinsvorming of gezinshereniging (geen statushouder op basis van asiel).
 • Uw taalniveau Nederlands en/of Engels is minimaal A1.

Kosten

Kosten 2024

Inburgeringsplichtige asielstatushouder (Wi2013)

Als de inburgeringsplichtige asielstatushouder inburgert onder de Wet inburgering 2013, dan betaalt de gemeente het participatieverklaringstraject uit het geld voor de maatschappelijke begeleiding.

Inburgeringsplichtige geen asielstatushouder (Wi2013)

Als de inburgeringsplichtige inburgert onder de Wet inburgering 2013, maar geen asielstatushouder is, dan betaalt de inburgeraar zelf het participatieverklaringstraject aan de gemeente. De kosten hiervoor zijn € 150,-.

U kunt op 2 manieren betalen:

 • U betaalt dit bedrag vanuit uw lening bij DUO (via Mijn Inburgering op www.inburgeren.nl. DUO betaalt de rekening dan aan ons.
 • U betaalt dit bedrag direct aan ons.

Brochure Participatieverklaring

Inburgeringsplichtige Wi2021

De gemeente betaalt de kosten van het PVT voor alle inburgeringsplichtigen die onder de Wet inburgering 2021 vallen.

Termijn

U heeft 1 jaar om te leren wat belangrijk is in Nederland en om uw handtekening op de participatieverklaring te zetten. Dit jaar begint op het moment dat u ingeschreven wordt bij de gemeente. Heeft u binnen 1 jaar geen handtekening gezet op de participatieverklaring? Dan krijgt u een boete van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). DUO regelt het inburgeren. U kunt dan ook geen geld meer lenen bij DUO.

Aanpak

Hoe u mee kunt doen, hangt af van uw situatie

Bent u statushouder?

Dan hoeft u niets te doen. U krijgt van de gemeente een uitnodiging waarin staat waar en wanneer u de training Participatieverklaring kan volgen. De training wordt verzorgd door VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland. De kosten worden niet bij u in rekening gebracht.

Bent u geen statushouder?

Dan krijgt u de aankomende maanden een brief over dit traject. Vervolgens krijgt u een uitnodiging om u aan te melden. U volgt dan een workshop van 1 dag. Aan het eind van die dag ondertekent u de participatieverklaring. Dit is een verkort traject.

Meld u hier aan voor het verkorte traject!

De training wordt verzorgd door VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland. Op de site kunt u zelf een datum en locatie uitkiezen. De training wordt afwisselend aangeboden in het Nederlands en in het Engels.