U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Rechtmatigheidsformulier invullen

Als u een uitkering ontvangt, vult u elke maand een rechtmatigheidsformulier in. Zo controleert de gemeente of u nog steeds recht heeft op de uitkering. U krijgt het formulier toegestuurd.

U heeft een bijstandsuitkering, een IOAW of een IOAZ-uitkering. Dan krijgt u elke maand een rechtmatigheidsformulier toegestuurd. Op dit formulier geeft u informatie over uw persoonlijke situatie. De gemeente bekijkt uw informatie en bepaalt of u nog recht heeft op uw uitkering.

Lever het formulier op tijd in. Let ook goed op dat u de juiste informatie invult. Doet u dit niet? Dan kunt u een boete krijgen. Als u te veel bijstand ontvangen heeft, dan moet u dit terugbetalen.

U mag het formulier maximaal 2 dagen eerder inleveren.

Als u het formulier te laat inlevert, wordt uw uitkering geblokkeerd. Dan krijgt u de uitkering altijd later op uw rekening. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente. 

Zo vult u het rechtmatigheidsformulier in:

 • U vermeldt op het formulier:
  • wat uw maandinkomen is
  • hoe u leeft
  • wat u bezit
 • Is er iets veranderd in uw situatie? Geef dit dan aan. Stuur ook bewijzen mee van deze veranderingen.
 • Onderteken het formulier. Laat ook uw partner ondertekenen als dit nodig is.
 • Stuur het formulier op tijd naar de gemeente.

U kunt het formulier op 3 manieren bij de gemeente inleveren:

 • mailen naar gemeente@derondevenen.nl.
 • met de post versturen naar gemeente De Ronde Venen, adres: postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
 • persoonlijk inleveren bij het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. 

In 2019 stuurt u het formulier op de volgende datums vóór 10.00 uur naar de gemeente:

 • Vrijdag 1 februari

 • Vrijdag 1 maart

 • Maandag 1 april

 • Woensdag 1 mei

 • Maandag 3 juni

 • Maandag 1 juli

 • Donderdag 1 augustus

 • Maandag 2 september

 • Dinsdag 1 oktober

 • Vrijdag 1 november

 • Maandag 2 december

 • Donderdag 2 januari 2020

Meld het bij ons als u het formulier niet op tijd kunt inleveren

Bel dan naar de gemeente via 0297 29 1616.