U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Voor vragen over opgroeien, opvoeding en problemen met uw kinderen neemt u contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). U kunt uw hulpvraag ook melden bij de gemeente.

U kunt met al uw vragen over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van uw kinderen terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG werken jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, pedagogen en maatschappelijke werkers met elkaar samen. U ontvangt hier uitleg, advies op maat en deskundige hulp.

Er worden regelmatig workshops en lezingen gehouden. Ook wordt er intensief samengewerkt met Ouders Lokaal.

Het CJG bestaat onder andere uit:

  • jeugdgezondheidszorg in de leeftijd 0 - 19 jaar
  • pedagogisch bureau
  • maatschappelijk werk
  • begeleiding en coaching thuis

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.