U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Starten en vestigen

Ondernemers die zich binnen De Ronde Venen willen vestigen, proberen wij als gemeente zo goed mogelijk te informeren en assisteren.

Bedrijf aan huis

Wilt u weten of een beroep of bedrijf aan huis mogelijk is? Controleer dan eerst of dit mag volgens het bestemmingsplan via www.ruimtelijkeplannen.nl 
In de meeste gevallen kunt u een beroep of bedrijf starten aan huis zonder de aanvraag van een omgevingsvergunning. Maar soms moet u vragen of er afgeweken kan worden van het bestemmingsplan. Dat doet u met de aanvraag van een omgevingsvergunning

Voor een beroep of bedrijf aan huis moet u rekening houden met de volgende voorwaarden:

  • u woont in de woning en verricht zelf de werkzaamheden.
  • uw bedrijf heeft een klein oppervlak (maximaal 30 procent van de woning en maximaal 50m2, tenzij het bestemmingsplan anders bepaalt). 
  • uw bedrijf veroorzaakt geen hinder voor de omgeving en heeft geen verkeersaantrekkende werking.
  • de parkeerplaats(en) moet soms op eigen terrein ingericht zijn.
  • uw bedrijf is geen winkel of horecagelegenheid.
  • uw bedrijf is niet vergunnings- of meldingsplichtig op grond van de Wet milieubeheer.

Bedrijf starten vanuit een uitkering

Wanneer u een bedrijf wilt starten vanuit een uitkering, kunt u een beroep doen op de bijstand voor zelfstandigen. Dit heet een Bbz-uitkering. Kijk hiervoor bij ‘Bijstand voor zelfstandigen'.

Bedrijf vestigen

De juiste locatie voor uw bedrijf hangt af van uw wensen en bedrijfsactiviteiten. U mag alleen niet op iedere plek dezelfde commerciële activiteiten uitoefenen. De regels hiervoor zijn vastgelegd in bestemmingsplannen. Als het bestemmingsplan het door u beoogde gebruik toestaat, dan heeft u in de gemeente De Ronde Venen geen vestigingsvergunning nodig.

Wilt u weten of u zich met uw bedrijf op een bepaalde plek mag vestigen?

Neem dan contact op met de gemeente via T. 0297 29 16 16 of E. gemeente@derondevenen.nl

Wilt u een gebouw, terrein of een tijdelijk bouwwerk in gebruik nemen?

In bepaalde gevallen moet u dan een melding brandveilig gebruik doen. In andere gevallen hebt u een omgevingsvergunning nodig voor brandveilig gebruik van het gebouw. Via het Omgevingsloket online kunt u zien of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat een melding volstaat.

Belangenverenigingen

Er zijn verschillende belangenverenigingen voor het bedrijfsleven. U kunt deze vinden in onze (digitale) gemeentegids. Informatie over contactpersonen voor de verenigingen kunt u bij de gemeente aanvragen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen de accountmanager bedrijven van de gemeente neem contact op met de gemeente via T. 0297 29 16 16 of E. gemeente@derondevenen.nl.