U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Regelingen Ondernemers (inclusief regelingen coronavirus) - update 17 december 2020

Op deze pagina vindt u alle informatie over regelingen vanuit de gemeente, de Provincie en Rijksoverheid. De verspreiding van het virus zorgt voor veel aandacht en vragen. Ook bij ondernemers. Daarom vindt u hier naast algemene regelingen, ook alle regelingen voor ondernemers die getroffen worden door de maatregelen rondom het coronavirus.

Algemene informatie

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Daarom ondersteunt het kabinet (zelfstandig) ondernemers met tijdelijke financiële regelingen. Bekijk in de afbeelding hieronder voor welke financiële regelingen u in aanmerking komt. Actuele informatie over regelingen en afspraken vindt u op de website van de Rijksoverheid. 

Overzicht steun- en herstelpakket

Regelingen vanuit Gemeente De Ronde Venen

Vragen en contact

In onderstaand overzicht staan de regelingen voor ondernemers vanuit gemeente De Ronde Venen. Heeft u vragen over de regelingen?

  • Mail dan naar bedrijven@derondevenen.nl.
  • Voor vragen over regelingen van de Rijksoverheid kunt u terecht bij de K.V.K.-hotline op 0800 - 2117. 
Uitstel gemeentelijke belastingen

Wat betekent het?

Gemeente De Ronde Venen wil ondernemers helpen door deze coronacrisis heen te komen. Daarom verlenen wij uitstel van de betaling van gemeentelijke belastingen zoals de O.Z.B. en de B.I.Z. (voor centrum Mijdrecht).

Voor wie is het?

Ondernemers uit De Ronde Venen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ook zzp'ers en ondernemers die actief zijn in de kunst en cultuur, stichtingen en verenigingen.

Extra ondersteuning voor zelfstandigen (T.O.Z.O., vereenvoudiging van de Bbz-regeling)

Wat betekent het?

Indien u als ondernemer of zzp'er in acute financiële problemen komt door de coronacrisis, komt u mogelijk in aanmerking voor tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen. De ondersteuning duurt maximaal 3 maanden en kan met terugwerkende kracht ingaan op 1 maart 2020. Deze regeling wordt verlengd met vier maanden van 1 juni tot 1 oktober. Hier dient u opnieuw een aanvraag voor te doen. Dit is mogelijk vanaf 10 juni. LET OP: de voorwaarden wel veranderd! De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van uw situatie.

Meer informatie over de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) leest u op de website van de rijksoverheid. U kunt deze regeling aanvragen via de volgende link gemeente Utrecht. De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van uw situatie. Meer informatie over de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) leest u op de website van de rijksoverheid. U kunt deze regeling aanvragen via de volgende link gemeente Utrecht.

T.O.Z.O. Bedrijfskrediet 

Wat betekent het?

Zelfstandige ondernemers die tekorten hebben gekregen door de maatregelen tegen het coronavirus, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Lees meer over de exacte eisen en termijnen op de website van Rijksoverheid. Vanaf 6 mei kunt u deze regeling aanvragen via gemeente Utrecht.  

Voor wie is het?

Ondernemers of zzp'ers in acute geldnood door de coronacrisis. 

Regelingen vanuit Provincie Utrecht

Hulpprogramma voor digitalisering ondernemers van start

Ondernemers kunnen middels het project ‘Nu Digitaal’ vanaf vandaag steun krijgen bij het digitaliseren van hun bedrijfsactiviteiten. ‘Nu Digitaal’ is speciaal ontwikkeld voor ondernemers waarvan het bedrijfsmodel door de coronacrisis onder druk staat. Het programma biedt ondernemers een pakket met hulpmiddelen, waarvan gratis gebruik gemaakt kan worden. Meer informatie hierover vindt u via de website van Provincie Utrecht.

Provincie Utrecht helpt bedrijven verduurzamen

De provincie Utrecht gaat ondernemers ondersteunen bij het verduurzamen van hun bedrijf. Utrecht wil in 2040 een energieneutrale provincie zijn en bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen in het versnellen van de energietransitie. Daarom helpt de provincie bedrijven met advies en subsidie bij de aanleg van zonnepanelen op daken en andere duurzame maatregelen. Meer informatie hierover vindt u via de website van Provincie Utrecht.

Regelingen vanuit Rijksoverheid

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb

Mkb-ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf dinsdag 30 juni 2020 de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor juni tot en met september 2020.

Wat betekent het?

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB is een belastringvrije tegemoetkoming bovenop de N.O.W. om te zorgen dat MKB-ondernemers hun vaste materiële kosten kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten. Meer informatie over de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb vindt u op de website van Rijksoverheid.

Voor wie is het?

De getroffen sectoren uit de TOGS-regeling komen in aanmerking voor deze regeling. Zoals MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters

Klein Krediet Corona

Wat betekent het?

Het kabinet heeft het Klein Krediet Corona opgezet. Hierdoor is het mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte om overbruggingskredieten aan te vragen. De leningen worden verstrekt door de banken. Meer informatie over het Klein Krediet Corona vindt u op website van Rijksoverheid. 

Voor wie is het?

Ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte.

TOFA: maandelijkse tegemoetkoming voor flexwerkers

Wat betekent het?

De TOFA is een tegemoetkoming voor flexwerkers met gederfde inkomsten als gevolg van de coronacrisis. Met deze Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) kunnen flexwerkers die aan de voorwaarden voldoen een maandelijkse tegemoetkoming krijgen van 550 euro bruto over de maanden maart, april en mei. Dat bedrag wordt gezien als loon dat belast wordt en geldt als inkomen. De verwachting is dat de TOFA-regeling rond 22 juni ingaat.

Voor wie is het?

Flexwerkers

COL-regeling

Wat betekent het?

De Corona Overbruggingslening (COL) draagt bij aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven. Het centrale loket waar ondernemers hun aanvraag moeten indienen is TechLeap.nl. Vanuit dit loket worden de aanvragen over het land verdeeld.

Voor wie is het?

Ondernemingen in de start-up of scale-up fase en innovatief MKB dat moeilijk toegang heeft tot andere ondersteuningsmaatregelen.

B.M.K.B.-regeling

Wat betekent het?

De borgstelling midden- en kleinbedrijf (B.M.K.B.-regeling) laat banken makkelijker en sneller krediet verruimen en kunnen ondernemers eerder en meer geld lenen. De regeling is van kracht vanaf maandag 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Meer informatie over de BMKB-regeling is te lezen op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Neem contact op met uw bank over een aanvraag voor de B.M.K.B..

Voor wie is het?

Deze maatregel is voor het MKB. Zzp’ers kunnen ook gebruik maken van de BMKB. Zzp’ers hebben vaak een minder grote financieringsbehoefte en maken er dan ook minder gebruik van

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (N.O.W.)

Wat betekent het?

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Vanaf 1 april 2021 moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30%. Lees meer over deze regeling op de website van de Rijksoverheid. Hier staan ook de voorwaarden van deze regeling.

Voor wie is het?

Werkgevers die te maken hebben omzetverlies. De regeling is per 6 april geactiveerd. Per 28 april kunnen ook werkmaatschappijen gebruikmaken van deze regeling. Lees meer over de exacte eisen en termijnen op de website van de Rijksoverheid.

Belastingmaatregelen

Wat betekent het?

Het kabinet heeft een aantal belastingmaatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor belastingschulden. Ook kunt u uitstel vragen voor de betaling van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid en de belastingdienst.

Voor wie is het?

Ondernemers en zzp'ers

Heeft u vragen over deze regelingen?

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Op de website van de Rijksoverheid vindt u een overzicht van alle financiële maatregelingen vanuit het rijk.

U kunt ook terecht bij:

Overige websites waar u terecht kunt met vragen
  • Om handels- en productiebedrijven te ondersteunen heeft ondernemersvereniging Evofenedex de coronacheck voor handel en logistiek gelanceerd.
  • Wat betekent het coronavirus voor uw winkel, personeel en vragen van uw klanten? Informatie en antwoorden van InRetail op vragen over het coronavirus voor de retail.
  • OnderhoudNL, de vereniging voor schilders en onderhoudspecialisten, heeft een meldpunt geopend voor ondernemers met vragen.
  • In een liveblog deelt Transport en Logistiek Nederland updates over het coronavirus en wat het betekent voor de transportsector.
  • Meer weten over essentiële winkels, uitgezonderde contactberoepen en cruciale beroepen? Bekijk veelgestelde ondernemersvragen op het KVK Coronaloket.