Ondernemen in coronatijd

Veel bedrijven, mkb-ondernemers en zzp’ers in De Ronde Venen ervaren de gevolgen van de maatregelen rondom de coronacrisis. De gemeente, de provincie en het rijk doen er alles aan om u te helpen.

Regelingen van de gemeente

Vragen, contact en luisterend oor
 • Heeft u vragen over regelingen van de gemeente? Neem dan contact op met Ines de Ridder, de accountmanager bedrijven. Bel 06 82 49 15 29. Of mail naar bedrijven@derondevenen.nl.
 • Heeft u vragen over regelingen van het rijk? Neem dan contact op met de KVK. Bel 0800 2117.
Uitstel gemeentelijke belastingen

Heeft uw bedrijf betalingsproblemen door de coronacrisis? Dan kunt u uitstel van belasting aanvragen voor precario-, toeristen- en andere lokale belastingen. U doet dit verzoek nadat u de aanslag ontvangen heeft en voordat de betalingstermijn verstreken is. U vraagt dit aan bij Gemeentebelastingen Amstelland.

Jaaropgave Tozo-uitkering

We hebben de belangrijkste vragen en antwoorden met betrekking tot jaaropgave en fiscale afhandeling van de Tozo-uitkering op een rij gezet.

Waar vind ik de jaaropgave van de Tozo-uitkering?

U (en uw eventuele partner) ontvangt begin 2021 een jaaropgave over de ontvangen Tozo-uitkering in 2020.

 • Heeft u aangegeven de correspondentie van de gemeente De Ronde Venen digitaal te willen ontvangen? U vindt de digitale jaaropgave dan in mijnoverheid.nl. Log in met uw DigiD.
 • De papieren jaaropgave is in week 3 verzonden.

Wat staat er allemaal op de jaaropgave?

De Tozo-uitkering is in 2020 netto uitbetaald. Per 1 januari van het daaropvolgende jaar (2021) hebben wij de verschuldigde loonheffing en de Zvw-premie:(= (Zorgverzekeringswet) daarover afgedragen aan de Belastingdienst. Daarbij is rekening gehouden met de loonheffingskorting. Daarmee is de netto-uitkering alsnog een bruto-uitkering geworden.

Op de jaaropgave staan vermeld

 • Het bedrag van de ontvangen bruto-uitkering;
 • Het bedrag dat wij aan de loonheffing en ZVW-premie hebben afgedragen;
 • Het bedrag van de loonheffingskorting waarmee rekening is gehouden.

Waarom ontvangt u een jaaropgave?

De Tozo-uitkering behoort tot het verzamelinkomen en tot het toetsingsinkomen voor de zogeheten inkomensafhankelijke toeslagregelingen.

 • U (en uw eventuele partner) ontvangen daarom een jaaropgave over het ontvangen bedrag in 2020.
 • U moet individueel bij de belastingaangifte over 2020 de gegevens van uw jaaropgave opgeven die op uw individuele jaaropgave staat.

Waarom heeft mijn partner ook een jaaropgave Tozo ontvangen?

Als een Tozo-uitkering is toegekend aan iemand die is gehuwd of samenwonend is, dan hebben beide partners recht op de helft van de toegekende uitkering (ook al is de maandelijkse uitbetaling van deze uitkering niet gesplitst maar als totaalbedrag uitbetaald). Daarom ontvangen de beide partners voor de helft van de verstrekte bijstand een jaaropgave.

De bedragen op de jaaropgave van mijn partner en die van mij verschillen. Hoe kan dat?

Ontving u het afgelopen jaar een Tozo-uitkering? Dan ontvangt ook uw eventuele partner een jaaropgave over de helft van het totaal uitgekeerde uitkering.
Ontving uw partner afgelopen jaar loon uit arbeid en wordt over het salaris heffingskorting berekend, dan kan het zijn dat over het uitkeringsdeel meer loonbelasting wordt afgedragen. Daarom kunnen de bedragen onderling afwijken. 

Heeft u andere vragen over de Tozo-uitkering?

Kunnen wij u op een andere manier van dienst zijn? Neem contact op met ons contactpersoon voor bedrijven, tel. 0297291616 of stuur een mail: bedrijven@derondevenen.nl. Benader ons gerust, ook als u behoefte hebt aan een luisterend oor.

Compensatie culturele en creatieve sector

Heeft u een onderneming in de culturele of creatieve sector? Of geeft u kunstonderwijs? Dan kunt u compensatie aanvragen. U doet een aanvraag via het Aanvraagformulier coronasteun 2021. Let op: uw aanvraag moet vóór 10 december 2021 binnen zijn.

Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

De Tozo is gestopt. Heeft u financiële steun nodig? Dan kunt u Bbz aanvragen. De regels van de Bbz zijn anders dan bij de Tozo. We kijken bijvoorbeeld of uw bedrijf levensvatbaar is. Verder gelden deze regels:

 • We passen geen vermogenstoets toe.
 • U kunt een aanvraag doen met terugwerkende kracht voor maximaal 2 maanden.
 • We stellen de Bbz-uitkering per kalendermaand vast in plaats van per boekjaar.
 • U hoeft de Bbz-uitkering niet terug te betalen (het is dus geen voorlopige lening).

Deze regeling loopt van 1 oktober tot en met 31 december 2021. U vraagt dit aan bij de gemeente Utrecht.

Tijdelijke terrasuitbreiding

U kunt als horecaondernemer uw terras uitbreiden. De regeling loopt tot en met 31 maart 2022.

U vraagt een gedoogschikking aan

Wij ontvangen graag van u:

 • Gemaatvoerde situatietekening van de tijdelijke uitbreiding van het terras
 • Schriftelijke toestemming van de directe omgeving

U dient het plan in bij horeca@derondevenen.nl. U ontvangt een gedoogschikking als de aanvraag voldoet aan de voorwaarde. 

Aan de gedoogbeschikking zijn geen leges verbonden

De gemeente brengt geen leges bij u in rekening.

Heeft u vragen over de regeling

Mail horeca@derondevenen.nl

 

Regelingen van de provincie

Hulp met online ondernemen

U kunt gratis hulp krijgen met online ondernemen, marketing en sales. U vraagt dit aan bij Nu Digitaal.

Regelingen van het rijk