U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Ondernemers & coronavirus

Op deze pagina vindt u alle informatie over regelingen vanuit de gemeente, de Provincie en Rijksoverheid. De verspreiding van het virus zorgt voor veel aandacht en vragen. Ook bij ondernemers. Daarom vindt u hier naast algemene regelingen, ook alle regelingen voor ondernemers die getroffen worden door de maatregelen rondom het coronavirus.

Regelingen vanuit Gemeente De Ronde Venen

Vragen, contact en luisterend oor

In onderstaand overzicht staan de regelingen voor ondernemers vanuit gemeente De Ronde Venen. Heeft u vragen over de regelingen?

 • Mail dan naar bedrijven@derondevenen.nl.
 • Voor vragen over regelingen van de Rijksoverheid kunt u terecht bij de K.V.K.-hotline op 0800 - 2117. 
Uitstel gemeentelijke belastingen

Wat betekent het?

Gemeente De Ronde Venen wil ondernemers helpen door deze coronacrisis heen te komen. Daarom verlenen wij uitstel van de betaling van gemeentelijke belastingen zoals de O.Z.B. en de B.I.Z. (voor centrum Mijdrecht).

Voor wie is het?

Ondernemers uit De Ronde Venen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ook zzp'ers en ondernemers die actief zijn in de kunst en cultuur, stichtingen en verenigingen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Bent u ondernemer of zzp’er? Heeft u financiële problemen door de coronacrisis? Dan kunt u misschien tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen (Tozo) aanvragen. De Tozo-regeling is verlengd.

• Tozo 4 loopt van 1 april 2021 tot 1 juli 2021.

Let op: U doet voor elke Tozo een nieuwe aanvraag bij gemeente Utrecht.

Meer weten over de Tozo?

Kijk dan op de site van de Rijksoverheid.

Extra’s bij een laag inkomen

Kijk eens bij de regelingen van onze gemeente.

Jaaropgave Tozo-uitkering

We hebben de belangrijkste vragen en antwoorden met betrekking tot jaaropgave en fiscale afhandeling van de Tozo-uitkering op een rij gezet.

Waar vind ik de jaaropgave van de Tozo-uitkering?

U (en uw eventuele partner) ontvangt begin 2021 een jaaropgave over de ontvangen Tozo-uitkering in 2020.

 • Heeft u aangegeven de correspondentie van de gemeente De Ronde Venen digitaal te willen ontvangen? U vindt de digitale jaaropgave dan in mijnoverheid.nl. Log in met uw DigiD.
 • De papieren jaaropgave is in week 3 verzonden.

Wat staat er allemaal op de jaaropgave?

De Tozo-uitkering is in 2020 netto uitbetaald. Per 1 januari van het daaropvolgende jaar (2021) hebben wij de verschuldigde loonheffing en de Zvw-premie:(= (Zorgverzekeringswet) daarover afgedragen aan de Belastingdienst. Daarbij is rekening gehouden met de loonheffingskorting. Daarmee is de netto-uitkering alsnog een bruto-uitkering geworden.

Op de jaaropgave staan vermeld

 • Het bedrag van de ontvangen bruto-uitkering;
 • Het bedrag dat wij aan de loonheffing en ZVW-premie hebben afgedragen;
 • Het bedrag van de loonheffingskorting waarmee rekening is gehouden.

Waarom ontvangt u een jaaropgave?

De Tozo-uitkering behoort tot het verzamelinkomen en tot het toetsingsinkomen voor de zogeheten inkomensafhankelijke toeslagregelingen.

 • U (en uw eventuele partner) ontvangen daarom een jaaropgave over het ontvangen bedrag in 2020.
 • U moet individueel bij de belastingaangifte over 2020 de gegevens van uw jaaropgave opgeven die op uw individuele jaaropgave staat.

Waarom heeft mijn partner ook een jaaropgave Tozo ontvangen?

Als een Tozo-uitkering is toegekend aan iemand die is gehuwd of samenwonend is, dan hebben beide partners recht op de helft van de toegekende uitkering (ook al is de maandelijkse uitbetaling van deze uitkering niet gesplitst maar als totaalbedrag uitbetaald). Daarom ontvangen de beide partners voor de helft van de verstrekte bijstand een jaaropgave.

De bedragen op de jaaropgave van mijn partner en die van mij verschillen. Hoe kan dat?

Ontving u het afgelopen jaar een Tozo-uitkering? Dan ontvangt ook uw eventuele partner een jaaropgave over de helft van het totaal uitgekeerde uitkering.
Ontving uw partner afgelopen jaar loon uit arbeid en wordt over het salaris heffingskorting berekend, dan kan het zijn dat over het uitkeringsdeel meer loonbelasting wordt afgedragen. Daarom kunnen de bedragen onderling afwijken. 

Heeft u andere vragen over de Tozo-uitkering?

Kunnen wij u op een andere manier van dienst zijn? Neem contact op met ons contactpersoon voor bedrijven, tel. 0297291616 of stuur een mail: bedrijven@derondevenen.nl. Benader ons gerust, ook als u behoefte hebt aan een luisterend oor.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Wat is de TONK?

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld om een terugval in inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De ondersteuning geldt van 1 januari tot 30 juni 2021.

Voor wie is de TONK?

De tegemoetkoming is bedoeld voor inwoners en ondernemers:
• die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen,
• die daardoor noodzakelijke kosten (zoals kosten van huur, hypotheek, gas, water en licht) niet meer kunnen betalen,
• waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende uitkomst bieden.

Hoe kan ik de TONK aanvragen?

U vraagt de TONK hier aan. Ook vindt u via deze pagina uitgebreidere informatie over de regeling.

Uitbreiding tijdelijke terras horeca voor de zomerperiode

De gemeente biedt de mogelijkheid om opnieuw uw terras uit te breiden. Als u dit wilt, kunt u een gedoogbeschikking aanvragen voor de periode 1 april  tot 1 november 2021. 

Een volledig overzicht van de richtlijnen waaraan u moet voldoen vindt u hier.

Vraagt u opnieuw een gedoogbeschikking aan?

Een aantal horecaondernemers heeft het terras in de zomer van 2020 tijdelijk uitgebreid. De gedoogbeschikking die hiervoor nodig was is verlopen. U kunt via mailadres horeca@derondevenen.nl laten weten dat u ook deze zomer een gedoogbeschikking wilt ontvangen. Bij deze reactie moet u schriftelijke toestemming van de directe omgeving meesturen.

Vraagt u voor de eerste keer een gedoogbeschikking aan?

Dan ontvangen wij graag de volgende gegevens:
-    een gemaatvoerde situatietekening van de tijdelijke uitbreiding van het terras;
-    schriftelijke toestemming van de directe omgeving.
U kunt uw plan ter beoordeling indienen bij horeca@derondevenen.nl
Als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden ontvangt u een gedoogbeschikking.

Aan de gedoogbeschikking zijn geen leges verbonden

De gemeente brengt geen leges bij u in rekening.

Vragen? Bel of mail gerust

Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar horeca@derondevenen.nl 

 

Regelingen vanuit Provincie Utrecht

Hulpprogramma voor digitalisering ondernemers van start

Ondernemers kunnen middels het project ‘Nu Digitaal’ vanaf vandaag steun krijgen bij het digitaliseren van hun bedrijfsactiviteiten. ‘Nu Digitaal’ is speciaal ontwikkeld voor ondernemers waarvan het bedrijfsmodel door de coronacrisis onder druk staat. Het programma biedt ondernemers een pakket met hulpmiddelen, waarvan gratis gebruik gemaakt kan worden. Meer informatie hierover vindt u via de website van Provincie Utrecht.

Provincie Utrecht helpt bedrijven verduurzamen

De provincie Utrecht gaat ondernemers ondersteunen bij het verduurzamen van hun bedrijf. Utrecht wil in 2040 een energieneutrale provincie zijn en bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen in het versnellen van de energietransitie. Daarom helpt de provincie bedrijven met advies en subsidie bij de aanleg van zonnepanelen op daken en andere duurzame maatregelen. Meer informatie hierover vindt u via de website van Provincie Utrecht.

Regelingen vanuit Rijksoverheid

Financiële regelingen landbouw, culturele, sport en creatieve sector

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de kunstenaars, makers en anderen die werken in het culturele en creatieve veld. Het kabinet komt de culturele en creatieve sector tegemoet met verschillende maatregelen voor de geleden schade.

Overzicht regelingen landbouw-, tuinbouw- en visserijsector

Veel bedrijven in de landbouw, tuinbouw en visserij zijn van de een op andere dag geconfronteerd met een acute vraaguitval door het wegvallen van de exportmarkt en het wegvallen van hun grootste afzetmarkt: de horeca. Het kabinet komt deze sectoren met verschillende maatregelen tegemoet voor geleden schade door de uitbraak van COVID-19.

Regelingen voor media en omroepen

Bedrijven, zzp‘ers en freelancers in de mediasector kunnen gebruik maken van het kabinetsbrede pakket voor bedrijven en ondernemers.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) mkb

Mkb-ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf dinsdag 30 juni 2020 de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 50.000 voor juni tot en met september 2020.

Wat betekent het?

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB is een belastringvrije tegemoetkoming bovenop de N.O.W. om te zorgen dat MKB-ondernemers hun vaste materiële kosten kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten. Meer informatie over de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb vindt u op de website van Rijksoverheid.

Voor wie is het?

De getroffen sectoren uit de TOGS-regeling komen in aanmerking voor deze regeling. Zoals MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters

Klein Krediet Corona

Wat betekent het?

Het kabinet heeft het Klein Krediet Corona opgezet. Hierdoor is het mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte om overbruggingskredieten aan te vragen. De leningen worden verstrekt door de banken. Meer informatie over het Klein Krediet Corona vindt u op website van Rijksoverheid. 

Voor wie is het?

Ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte.

COL-regeling

Wat betekent het?

De Corona Overbruggingslening (COL) draagt bij aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven. Het centrale loket waar ondernemers hun aanvraag moeten indienen is TechLeap.nl. Vanuit dit loket worden de aanvragen over het land verdeeld.

Voor wie is het?

Ondernemingen in de start-up of scale-up fase en innovatief MKB dat moeilijk toegang heeft tot andere ondersteuningsmaatregelen.

B.M.K.B.-regeling

Wat betekent het?

De borgstelling midden- en kleinbedrijf (B.M.K.B.-regeling) laat banken makkelijker en sneller krediet verruimen en kunnen ondernemers eerder en meer geld lenen. De regeling is van kracht vanaf maandag 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Meer informatie over de BMKB-regeling is te lezen op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Neem contact op met uw bank over een aanvraag voor de B.M.K.B..

Voor wie is het?

Deze maatregel is voor het MKB. Zzp’ers kunnen ook gebruik maken van de BMKB. Zzp’ers hebben vaak een minder grote financieringsbehoefte en maken er dan ook minder gebruik van

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (N.O.W.)

Wat betekent het?

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Vanaf 1 april 2021 moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30%. Lees meer over deze regeling op de website van de Rijksoverheid. Hier staan ook de voorwaarden van deze regeling. Het loket om NOW3.2 (tijdvak januari- maart) aan te vragen, gaat naar verwachting 15 februari open tot en met 14 maart.

Voor wie is het?

Werkgevers die te maken hebben omzetverlies. De regeling is per 6 april geactiveerd. Per 28 april kunnen ook werkmaatschappijen gebruikmaken van deze regeling. Lees meer over de exacte eisen en termijnen op de website van de Rijksoverheid.

Belastingmaatregelen

Wat betekent het?

Het kabinet heeft een aantal belastingmaatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor belastingschulden. Ook kunt u uitstel vragen voor de betaling van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid en de belastingdienst.

Voor wie is het?

Ondernemers en zzp'ers

 

Heeft u vragen over deze regelingen?

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Op de website van de Rijksoverheid vindt u een overzicht van alle financiële maatregelingen vanuit het rijk.

U kunt ook terecht bij:

Overige websites waar u terecht kunt met vragen
 • Alle informatie over corona voor Horeca, sport en bedrijven. Ga naar de website van GGD Regio Utrecht.
 • Om handels- en productiebedrijven te ondersteunen heeft ondernemersvereniging Evofenedex de coronacheck voor handel en logistiek gelanceerd.
 • Wat betekent het coronavirus voor uw winkel, personeel en vragen van uw klanten? Informatie en antwoorden van InRetail op vragen over het coronavirus voor de retail.
 • OnderhoudNL, de vereniging voor schilders en onderhoudspecialisten, heeft een meldpunt geopend voor ondernemers met vragen.
 • In een liveblog deelt Transport en Logistiek Nederland updates over het coronavirus en wat het betekent voor de transportsector.
 • Meer weten over essentiële winkels, uitgezonderde contactberoepen en cruciale beroepen? Bekijk veelgestelde ondernemersvragen op het KVK Coronaloket.
Brieven voor ondernemers