Eerste bericht aan ondernemers - 18 maart 2020

Op 17 maart maakte het kabinet bekend dat er in de komende drie maanden 10 tot 20 miljard euro beschikbaar komt om de negatieve gevolgen van het coronavirus te bestrijden. Dit ter aanvulling op eerder aangekondigde maatregelen.

Op deze pagina informeren wij u over regelingen – zowel vanuit de gemeente als vanuit de rijksoverheid - die mogelijk van toepassing zijn voor uw onderneming. Meer informatie vindt u op de website van Rijksoverheid

Regelingen vanuit de rijksoverheid

Werktijdverkorting

In de nieuwe regeling voor werktijdverkorting neemt de overheid 90% van het salaris over, dit was 75%. Nieuw is dat het kabinet de regeling openstelt voor oproepkrachten en werknemers met een nulurencontract.

Verruiming B.M.K.B.-regeling vanwege het coronavirus

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de B.M.K.B. borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Deze regeling wordt verder verruimd. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier, vaak een bank, verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de B.M.K.B. verhoogd van 50% naar 75%. Hierdoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien zal de regeling ten opzichte van de eerdere aankondiging op donderdag 12 maart nog verder worden verruimd en ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar. Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde B.M.K.B. bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich bij hun kredietverstrekker.

Waar kunt u terecht met vragen over het coronavirus?

Bij vragen over het coronavirus kunnen werkgevers en ondernemers terecht op de website van Rijksoverheid, of bellen met het adviesteam van de Kamer van Koophandel via T. 0800 - 2117. Kijk voor meer vragen en antwoorden over het coronavirus en gezondheid op de website van het R.I.V.M..

Regelingen vanuit de gemeente

Besluit bijstandverlening zelfstandigen

Daarnaast is er voor zelfstandigen de Besluit bijstandverlening zelfstandigen (B.b.z.), een bestaande regeling voor zelfstandigen die in de financiële problemen komen. Zzp’ers die door het coronavirus in de problemen komen, kunnen hier een beroep op doen, mits zij voldoen aan de voorwaarden. Op 17 maart breidde het kabinet deze regeling uit. Als zelfstandigen in financiële nood komen - en de gevolgen van het COVID-19-virus vallen daaronder - kunnen zij aankloppen bij hun gemeente voor een lening tot bijstandsniveau. Deze wordt omgezet in een gift voor maximaal drie maanden.

Een aanvraag gaat via de gemeente waar de zzp’er staat ingeschreven. Gemeente De Ronde Venen werkt voor deze regeling samen met gemeente Utrecht. Meer informatie en een aanvraagformulier vindt u op de website van gemeente Utrecht.

Belasting & B.I.Z.

Zoals het kabinet bekend heeft gemaakt krijgen ondernemers drie maanden uitstel van belastingbetaling. Gemeente De Ronde Venen sluit zich bij deze regeling aan. Tevens biedt de gemeente de mogelijkheid om de Onroerend Zaken Belasting (O.Z.B.) & B.I.Z. later in dit jaar te betalen. Hiermee hoopt de gemeente een bijdrage te leveren aan noodzakelijke flexibiliteit omtrent de financiële ruimte. Wij zijn nog in overleg over hoe we dit precies organiseren, wij houden u op de hoogte.

Wij blijven u informeren

Wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijd en houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Bij vragen kunt u contact opnemen met Accountmanager Bedrijven, Erwin Bos, via bedrijven@derondevenen.nl of T. 06 - 82 31 28 25.