Update voor ondernemers - 24 maart 2020

Beste ondernemer, De eerste week van coronacrisis is voorbij. Het zal helaas niet de laatste week zijn. We krijgen op dit moment veel vragen van ondernemers over de regelingen om bedrijven te ondersteunen in deze moeilijke tijden.

Weet dat we met u meeleven, volop capaciteit inzetten op deze crisis en waar mogelijk oplossingen bieden om de gevolgen voor u zoveel mogelijk te beperken.

Update van de B.b.z.-regeling

Wij krijgen veel vragen over de aanvraag Besluit bijstandverlening zelfstandigen (B.b.z.). Het laatste nieuws is dat vanaf 25 maart de wijze van aanvragen wordt vereenvoudigd én aangepast aan de nieuwe regeling. Lopende aanvragen worden getoetst aan de nieuwe regels.

Wie kan gebruikmaken van de B.b.z.-regeling?

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (B.b.z.) is een bestaande regeling voor zelfstandigen met financiële moeilijkheden. Zzp’ers die door het coronavirus in de problemen komen, kunnen hier een beroep op doen, mits zij voldoen aan de voorwaarden. Op 17 maart breidde het kabinet deze regeling uit. Als zelfstandigen in financiële nood komen - en de gevolgen van het coronavirus vallen daaronder - kunnen zij aankloppen bij hun gemeente voor een lening tot bijstandsniveau. Deze wordt omgezet in een gift voor maximaal drie maanden.

Een aanvraag gaat via de gemeente waar de zzp’er staat ingeschreven. De Ronde Venen werkt voor deze regeling samen met gemeente Utrecht. U kunt daarom terecht op de website van gemeente Utrecht.

Nogmaals de landelijke regelingen

Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op:

We houden graag contact met u

We houden contact met onze ondernemers via de ondernemersverenigingen, maar ook direct telefonisch of via Whatsapp. We zien en horen veel initiatieven in de gemeente van ondernemers en van inwoners “om er maar het beste van te maken”. Blijf dat doen! Houd onze website in de gaten voor updates en overige informatie.

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen?

Dan horen wij dat graag. U kunt altijd bellen of mailen met Accountmanager Bedrijven, Erwin Bos, bedrijven@derondevenen.nl of 06 - 82 31 28 25.