Subsidieregeling Doorstart na Corona

De coronacrisis heeft veel impact gehad op ondernemers én op de winkelgebieden waarin zij actief zijn. De gemeente wil lokale ondernemers stimuleren om hun winkels en winkelgebieden extra onder de aandacht te brengen bij de consumenten. Er is hiervoor een subsidie beschikbaar gesteld.

Gericht op het ondernemen van promotionele activiteiten tot het eind van 2021. Denk hierbij aan evenementen, markten en spaaracties. De subsidie kan door ondernemers of ondernemersverenigingen worden aangevraagd. Bovendien is er extra geld beschikbaar voor initiatieven die dorpsoverstijgend zijn. 

Voorwaarden voor de subsidie zijn:

  • Aanvraag wordt ingediend door een ondernemer of ondernemersvereniging 
  • Een aanvraag wordt ingediend door ten minste 4 bij de KvK geregistreerde partijen of via de ondernemersvereniging
  • Per promotionele activiteit kan 1 aanvraag worden ingediend
  • Subsidie bedraagt maximaal 50% van aangetoonde kosten
  • Max. €1.500,- subsidie voor promotionele activiteit binnen 1 dorp
  • Max. €5.000,- subsidie voor promotionele activiteiten waarvan de invulling dorpsoverstijgend is, met minimaal 3 dorpen binnen De Ronde Venen betrokken. 
  • Promotionele activiteiten vallen binnen de geldende coronamaatregelingen 
  • Subsidie loopt voor activiteiten van 20 oktober t/m 31 december 2021 
  • Aanvraag wordt ingediend via bedrijven@derondevenen.nl 

Voor vragen over de subsidieregeling of om in contact te komen met andere ondernemers kunt u contact opnemen met Accountmanager Bedrijven Ines de Ridder via: 06 8249 15 29 of bedrijven@derondevenen.nl