Subsidieregister jaarlijkse subsidies 2021 Sociaal Domein

Dit is een overzicht van de toegekende jaarlijkse subsidies in het Sociaal Domein voor het jaar 2021.

Subsidieregister jaarlijkse subsidies van 2021
Organisatie Activiteit Aangevraagd Toegekend
Jaarlijkse subsidie 2021 Brassband Concordia Muziek maken € 4.900,00 € 4.900,00
Jaarlijkse subsidie 2021 Vinkeveense Accordeon Vereniging Con Amore Muziek maken € 2.300,00 € 2.300,00
Jaarlijkse subsidie 2021 Muziek- en Showkorps Triviant Muziek maken € 4.970,00 € 3.500,00
Jaarlijkse subsidie 2021 Muziekvereniging Abcouder Harmonie Muziek maken € 4.500,00 € 4.500,00
Jaarlijkse subsidie 2021 MUZIEKVERENIGING V.I.O.S. (Vooruitgang is ons streven) Muziek maken € 9.644,00 € 7.500,00
Jaarlijkse subsidie 2021 Muziekvereniging Viribus Unitis Muziek maken € 4.970,00 € 4.970,00
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Ab-art Theater € 25.000,00 € 25.000,00
Jaarlijkse subsidie 2021 Oranjevereniging De Ronde Venen Organisatie 4 mei en koningsdag € 9.890,00 € 9.890,00
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen (reguliere subsidie) Uitlenen, informeren, taal- en leesbevordering (basisdienstverlening) € 658.159,00 € 645.283,00
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen Taalhuis € 49.965,00 € 43.840,00
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen (Cultuurconsulent) Culturele organisaties en activiteiten verbinden € 31.150,00 € 10.000,00
Jaarlijkse subsidie 2021 Slachtofferhulp Nederland Uitvoeren wettelijke taak € 13.131,00 € 8.580,00
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting De Rondeveense Uitdaging Verzorgen samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, inwonersinitiatieven en het lokale bedrijfsleven. € 10.000,00 € 10.000,00
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Dorpscentrum Wilnis Willisstee Ontmoetingscentrum voor Wilnis € 153.000,00 € 145.000,00
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Gemeenschapshuis De Hoef Ontmoetingscentrum De Hoef € 13.000,00 € 13.000,00
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Ons Dorpshuis' De Boei Vinkeveen Ontmoetingscentrum voor Vinkeveen € 182.895,00 € 162.000,00
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Dorpshuis Baambrugge De Vijf Bogen Ontmoetingscentrum Baambrugge € 21.546,00 € 17.000,00
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Handjehelpen Vrijwilligers ondersteuning aan gehancicapten en chronisch zieken € 89.235,00 € 74.000,00
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Jongeren Actief Sport en bewegen minima € 75.000,00 € 75.000,00
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Kunst Centraal, kunst- en cultuureducatie provincie Utrecht Kunst- en cultuureducatie op basisscholen € 21.599,00 € 21.599,00
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Cultuurhuis Abcoude Kunst- en cultuureducatie Abcoude / exploiteren cultuurhuis € 42.000,00 € 12.000,00
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Kunst Rond De Venen/ Cultuurpunt Ronde Venen Kunst- en cultuureducatie andere kernen € 60.400,00 € 45.100,00
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Multi Mondo Zwemlessen voor vrouwen met een migratieachtergrond € 19.800,00 € 2.000,00
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Publieke Lokale Media Instelling Ronde Venen (Studio) Verzorgen publieke mediaaanbod binnen de gemeente € 50.000,00 € 50.000,00
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Spel en Sport 55 Plus Sport en bewegen € 48.000,00 € 42.200,00
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Tympaan-de Baat Uitvoering geven aan sociaal werk binnen de gemeente € 1.622.160,00 € 1.596.726,00
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Kwadraad Maatschappelijk werk binnen de kernteams, CJG, Sociale raadslieden € 672.033,00 € 638.000,00
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Vacantiespeelweken Vinkeveen en Waverveen Vakantie Speelweek 2021 editie 41 € 8.000,00 € 6.000,00
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Vluchtelingenwerk Midden-Nederland Ondersteuning vluchtelingen en statushouders binnen de gemeente € 42.500,00 € 39.821,00
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Sportservice provincie Utrecht (Aangepast Sporten) Sport en bewegen € 25.000,00 € 25.000,00
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Sportservice provincie Utrecht (Sportstimulering) Sport en bewegen (uitvoering werkzaamheden buurtsportcoaches) € 65.000,00 € 64.000,00
Jaarlijkse subsidie 2021 MEE Utrecht, Gooi & Vecht Uitvoering onafhankelijke clientondersteuning € 35.000,00 € 20.000,00
Jaarlijkse subsidie 2021 Buurtgezinnen.nl Koppeling vraag - en steungezin € 76.500,00 € 58.000,00
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Alzheimer Nederland Organiseren Alzheimer Café's € 1.450,00 € 1.450,00
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Passenderwijs Schoolbegeleidingsgelden € 50.000,00 € 50.000,00
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Kindercentra Midden Nederland kind en co Klassenassistenten € 17.500,00 € 17.500,00
Onderwijs subsidie Stichting Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen Taalvisite € 14.718,00 € 13.500,00
Onderwijs subsidie 2021 taalklas Stichting AURO Taalklas € 41.000,00 € 41.000,00
Onderwijs subsidie 2021 klassenassistenten in Abcoude via Stichting Primair onderwijs Mondriaan Abcoude Klassenassistenten in Abcoude en Baambrugge € 16.000,00 € 8.000,00
Onderwijs subsidie 2021 klassenassistenten de Schakel (Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Vinkeveen) Klassenassistent basisschoool De Schakel € 3.552,00 € 888,00
Jaarlijkse subsidie 2021 Kind & Co Peuteropvang en VVE € 368.939,00 € 368.939,00
Jaarlijkse subsidie 2021 Kool en Bosch (Walvis) Peuteropvang en VVE € 9.045,00 € 9.045,00
Jaarlijkse subsidie 2021 TechNet Amstel & Venen Techniek Driedaagse, Techniek Xperience, Techniekprojecten en bedrijfsbezoeken € 12.000,00 € 12.000,00
Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Ceder groep Veen en Amstelland ON STAGE € 10.000,00 € 10.000,00
Jaarlijkse subsidie 2021 Ouders Lokaal Informele opvoedsteun € 77.400,00 € 77.400,00
Jaarlijkse subsidie Stichting Gezinsbuddy Ondersteuning eenoudergezinnen € 45.000,00 € 40.000,00