Betaaldata uitkering

In 2019 maken wij uw uitkering op uw rekening over op:

 • Maandag 11 februari

 • Maandag 11 maart

 • Vrijdag 12 april

 • Vrijdag 10 mei

 • Woensdag 12 juni

 • Vrijdag 12 juli

 • Maandag 12 augustus

 • Dinsdag 10 september

 • Donderdag 10 oktober

 • Maandag 11 november

 • Dinsdag 10 december

 • Vrijdag 10 januari 2020

Het bedrag staat op zijn laatst op bovenstaande datums op de rekening. 

Voorwaarden

Zorg ervoor dat u de rechtmatigheidsformulier op tijd in levert.