Ouderbijdrage 2023

Ouderbijdrage tabel 2023
Gezinsinkomen 2023 Ouderbijdrage 2023 per maand op basis van 8 uur per week*
(facturering 12 keer per jaar)
 
Van Tot Maandbedrag
€ 0 € 21.278 € 21
€ 21.279 € 32.715 € 24
€ 32.716 € 45.018 € 38
€ 45.019 € 61.231 € 53
€ 61.232 € 88.015 € 83
€ 88.016 € 121.965 € 133
€ 121.966 en hoger € 173


* deze ouderbijdrage geldt tevens voor doelgroeppeuters voor de wettelijk verplichte (gemiddeld) 16 uur per week.