U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Melding openbare ruimte

Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld aan de weg of straatmeubilair? Geef de melding aan ons door. Ook voor onderstaande zaken kunt u bij ons een melding indienen:

  • afval (zwerfafval, dumping)
  • asfalt-, klinker- en onverharde wegen
  • voetpaden en fietspaden
  • laaghangende takken
  • pleinen, speelplaatsen, viaducten en rotondes
  • stoplichten
  • verkeersborden en -tekens
  • straatmeubilair zoals zitbanken
  • verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen

Melden via de app Makkelijk Melden

U kunt een melding openbare ruimte ook eenvoudig doorgeven via de app Makkelijk Melden. Deze app kunt u via de App Store of Google Play Store downloaden.

Is uw afval niet opgehaald?

Geef dit uiterlijk de volgende dag 11.00 uur door via kcc@derondevenen.nl of T. 0297 29 16 16.

Staat er een defecte lantaarnpaal in uw straat?

Noteer het nummer op de mast en meldt de lantaarnpaal aan bij www.nobra.nl/gem/storingmelden_RV.

Mocht u niet de beschikking hebben over internet, dan kunt u bellen met gemeente De Ronde Venen via 0297-29 16 16.

Bent u ontevreden over de gemeente?

U kunt dan een klacht indienen

Zonder inloggenNu een melding openbare ruimte doen, zonder inloggen

logo DigiDNu een melding openbare ruimte doen, met DigiD

logo DigiDNu een melding openbare ruimte doen, met eHerkenning 

Wetten