Voorwerpen tijdelijk op de openbare weg plaatsen

Wilt u een voorwerp op, aan of boven de openbare weg plaatsen, dan heeft u een omgevingsvergunning (ontheffing) nodig.

Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een container, steiger, mobiel toilet of een kraanwagen op de openbare weg (wegen, trottoirs, bermen, fietspaden en parkeerplaatsen).

De gemeente beoordeeld of het te plaatsen voorwerp op de openbare weg leidt tot verkeersonveilige situaties of bijvoorbeeld overlast veroorzaakt.

logo DigiDNu een melding doen voorwerpen tijdelijk op openbare weg plaatsen

logo eHerkenningNu een melding doen voorwerpen tijdelijk op openbare weg plaatsen

Zonder inloggenNu een melding doen voorwerpen tijdelijk op openbare weg plaatsen zonder inloggen

De kosten zijn in 2023:

 • voor een in te nemen oppervlakte groter dan 15 m2 € 195,80
 • voor een in te nemen oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 15 m2 € 56,40

Zo vraagt u een omgevingsvergunning (ontheffing) voorwerpen tijdelijk op de openbare weg plaatsen aan:

 • Uw vraagt de omgevingsvergunning (ontheffing) voorwerpen tijdelijk op de openbare weg plaatsen aan bij de gemeente waarin u woont.
 • Uw aanvraag wordt beoordeeld.
 • U dient de omgevingsvergunning (ontheffing) twee weken voor plaatsing aan te vragen i.v.m. publicatie op de gemeentepagina en www.overheid.nl.
 • Besluit de gemeente uw aanvraag niet te accepteren? Dan kunt u bezwaar tegen dat besluit indienen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.