U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Voorwerpen tijdelijk op de openbare weg plaatsen

Wilt u een voorwerp op, aan of boven de openbare weg plaatsen, dan heeft u toestemming nodig.

Het plaatsen van:

 • Container
 • Schaftkeet
 • Steiger
 • Dixi

 Openbare weg:

 • Wegen
 • Trottoirs
 • Bermen
 • Fietspaden
 • parkeerplaatsen

Voor de start van de werkzaamheden publiceert de gemeente De Ronde Venen de ontheffing op de gemeentepagina. Tegen dit besluit kunnen betrokkene binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken.

 • Oppervlakte kleiner of gelijk dan 15m²  € 52,95
 • Oppervlakte groter dan 15m²  € 183,80

De toestemming voor het plaatsen van een voorwerp op, aan of boven de openbare weg vraagt u aan via het aanvraagformulier “aanvraag ontheffing plaatsen voorwerpen op de openbare weg” en een duidelijke tekening van de locatie. Wanneer het over een groot onderhoud of renovatie gaat moet u de postcode van het werkadres meesturen. Het formulier (met bijlagen) moet u minimaal twee weken van tevoren opsturen via E. beheeropenbareruimte@derondevenen.nl. Vul het formulier zo compleet mogelijk in voor een snelle afhandeling.