Voorwerpen tijdelijk op de openbare weg plaatsen

Wilt u een voorwerp op, aan of boven de openbare weg plaatsen, dan heeft u toestemming nodig.

Het plaatsen van:

 • Container
 • Schaftkeet
 • Steiger
 • Dixi

 Openbare weg:

 • Wegen
 • Trottoirs
 • Bermen
 • Fietspaden
 • parkeerplaatsen

 • Oppervlakte kleiner of gelijk dan 15m²  € 53,90
 • Oppervlakte groter dan 15m²  € 187,10

De toestemming voor het plaatsen van een voorwerp op, aan of boven de openbare weg vraagt u aan via het aanvraagformulier “aanvraag ontheffing plaatsen voorwerpen op de openbare weg” en een duidelijke tekening van de locatie. Wanneer het over een groot onderhoud of renovatie gaat moet u de postcode van het werkadres meesturen. Het formulier (met bijlagen) moet u minimaal twee weken van tevoren opsturen via E. beheeropenbareruimte@derondevenen.nl. Vul het formulier zo compleet mogelijk in voor een snelle afhandeling.