Duurzame verbouwplannen

Hebt u duurzame (ver)bouwplannen? Misschien krijgt u korting op de omgevingsvergunning. Voor diverse (ver)bouwactiviteiten hebt u een vergunning nodig. Denk aan het bouwen van een schuur of het wijzigen van een monument. U betaalt dan leges voor de omgevingsvergunning. Ook voor de duurzame maatregelen. De gemeenteraad wil het nemen van duurzame maatregelen bevorderen en heeft daarom een subsidieregeling met betrekking tot de leges voor de omgevingsvergunning van duurzame maatregelen vastgesteld.

Voor veel duurzaamheidsmaatregelen is geen vergunning nodig

Denk aan het plaatsen van zonnepanelen (behalve in beschermd dorpsgezicht), het isoleren van de spouwmuur of het dak isoleren aan de binnenzijde van de woning. U betaalt dan ook geen leges.

Hoeveel subsidie krijgt u?

Bij een omgevingsvergunning voor een bouwaanvraag brengt de gemeente een basisbedrag voor de leges van € 228 in rekening. Dit bedrag wordt met 4% verhoogd voor het deel van de bouwkosten tot 1 miljoen. De subsidie 'groene leges' heeft alleen betrekking op dit percentage van de bouwkosten betreffende de hiervoor geldende duurzame maatregel en wordt teruggestort op uw rekening. Per aanvraag is de maximale teruggave € 2.700.

Wie komen er in aanmerking voor groene leges?

  • Inwoners die duurzame maatregelen aan hun huis willen uitvoeren
  • Vrijwilligersorganisaties binnen de gemeente De Ronde Venen, zoals bijvoorbeeld sportverenigingen, dorpshuizen, kerken en buurtverenigingen die duurzame maatregelen aan hun verenigingsgebouw, dorpshuis, kerk of clubhuis willen uitvoeren.

Waarvoor kunt u de subsidie groene leges aanvragen?

  • Bestaande panden isoleren
  • Plaatsen van zonnepanelen op daken of aan gevels
  • Aanbrengen van een begroeid dak
  • Buitenunit voor een warmtepomp
  • Plaatsing zonnecollectoren voor zonneboiler

Meer informatie over de subsidie voor duurzame (ver)bouwplannen is verkrijgbaar bij de Afdeling Ruimte. Telefonisch kunt u ons bereiken via 0297 29 1616 of per e-mail via ruimtelijkeontwikkeling@derondevenen.nl

De regeling geldt tussen 1 januari 2019 en 31 december 2020

En geldt voor omgevingsvergunningen die in deze periode zijn ingediend. Daarnaast moet u de maatregelen binnen 6 maanden nadat de vergunning onherroepelijk is geworden uitvoeren. Het aanvraagformulier voor de subsidie dient u uiterlijk 4 weken na uitvoering van de maatregelen in.

U vraagt de subsidie aan met het aanvraagformulier