Op zoek naar gemeentelijke monumenten – samen met inwoners

In de acht dorpen van De Ronde Venen staan veel historische gebouwen. Een klein deel hiervan is zó bijzonder dat we ze voor de toekomst willen behouden. Deze molens, gemalen, boerderijen, woonhuizen, bruggen en forten zijn onderdeel van de geschiedenis van de gemeente. Om dit verhaal te kunnen vertellen en om de gebouwen voor de volgende generaties te bewaren, krijgt een aantal in 2021 de status van gemeentelijk monument.

Inwoners hebben meegedacht

De gemeente heeft inwoners opgeroepen om aan te geven welke gebouwen zij willen behouden voor de toekomst. Dit kunnen bouwwerken zijn die een lokaal-historische verhaal vertellen, bijvoorbeeld een huis waar tijdens de oorlog onderduikers zaten. Maar het mogen ook gebouwen zijn waar u persoonlijk een band of mooie herinnering aan hebt. 

Beoordeling en toekenning monumentstatus

Indienen was mogelijk tot en met 20 oktober 2020. De volgende stap is de beoordeling van de aanmeldingen. De gemeente doet dit samen met 5 kenners uit de gemeente. Op basis van het aantal keren dat een gebouw is ingediend en de motivatie van indieners bepalen we welke gebouwen de status monument krijgen. 

Vanwege de coronamaatregelen is de beoordeling uitgesteld. De 5 kenners uit de gemeente (ook wel aangeduid als de expertcommissie) zijn tot de conclusie gekomen dat online beoordeling – met behulp van veel beeldmateriaal – geen recht doet aan de monumenten. Zodra de commissieleden weer fysiek bij elkaar kunnen komen pakken zij het selectie- en beoordelingsproces weer op. Vervolgens besluiten burgemeester en wethouders over de toekenning van de monumentenstatus aan de voorgedragen panden. Dat moet vóór de zomer 2021 plaatsvinden.

De officiële bekendmaking volgt via gemeentepagina, krant en sociale media. Indieners ontvangen persoonlijk bericht. Contactpersoon voor meer informatie is Menno Sybrandy (m.sybrandy@derondevenen.nl).