Financiële regeling voor een monument aanvragen

Er zijn verschillende subsidies en leningen voor het kopen, onderhouden of restaureren van een monument. Waar u deze aanvraagt, hangt af van het soort subsidie of lening.

Er zijn verschillende subsidies en leningen voor het onderhouden of restaureren van een monument.

Heeft u een gemeentelijk monument? Dan kunt u bij de gemeente een subsidie aanvragen, waarmee een deel van de kosten wordt vergoed. U kunt dit aanvragen via onderstaand aanvraagformulier.

U kan subsidie krijgen wanneer u een gemeentelijk monument of beeldbepalend pand bezit. Voor een gemeentelijk monument kan u 25% van de subsidiabele instandhoudingskosten vergoed krijgen, met een maximum van €6.500. Voor een beeldbepalend pand kan u 25% van de subsidiabele instandhoudingskosten vergoed krijgen, met een maximum van €3.000.

De subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden vindt u hier.

Daarnaast kunt u een Cultuurfonds-hypotheek bij het Nationaal Restauratiefonds aanvragen. Dit is een lening met een lage rente. De lening gebruikt u voor restauratie. De kosten van gemeentelijke monumenten kunt u niet aftrekken van de belasting.

Bezit u een rijksmonument? Dan is het vaak wel mogelijk de onderhoudskosten voor uw monument af te trekken van de belasting. U kunt financiële ondersteuning krijgen via:

logo DigiDNu een aanvraag gemeentelijke monumentensubsidie doen via DigiD

logo eHerkenningNu een aanvraag gemeentelijke monumentensubsidie doen via eHerkenning

Kijk voor meer informatie over de Cultuurfonds-hypotheek, de Restauratiefonds-hypotheek, de Monumenten-hypotheek en de lening voor energiebesparend restaureren op de website van het Nationaal Restauratiefonds.

Wilt u meer informatie over de subsidie? Kijk op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. U kunt daar ook de financieringscheck doen.

Voor meer informatie over gemeentelijke subsidie kunt u contact opnemen met de gemeente via T. 0297 29 16 16 of E. gemeente@derondevenen.nl

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.