U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Monument, aanwijzing

De gemeente kan een gebouw of terrein aanwijzen als gemeentelijk monument. Ook kunt u zelf een monument voordragen. De gemeente kijkt naar:

  • de schoonheid
  • de betekenis voor de wetenschap
  • de cultuurhistorische waarde

Voor gebouwen en terreinen op de gemeentelijke monumentenlijst gelden meer regels. Deze regels staan in de Monumentenwet. U heeft bijvoorbeeld voor het verbouwen van een monument vaak een omgevingsvergunning nodig.

Voordat de gemeente besluit een monument aan te wijzen, wordt een advies gevraagd aan de gemeentelijke monumentencommissie.

Wilt u zelf een monument voordragen of heeft u vragen over de gemeentelijke monumentenlijst, dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

Als de gemeente van plan is een gebouw of terrein als monument aan te wijzen, dan krijgen de eigenaar en belanghebbenden een bericht hierover. Bent u het er niet mee eens? Geef uw mening dan schriftelijk door aan de gemeente. De gemeente bekijkt uw zienswijze voor zij het monument definitief aanwijst.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente.