Monument, aanwijzing

De gemeente kan een gebouw of terrein aanwijzen als gemeentelijk monument. Ook kunt u zelf een monument voordragen. De gemeente kijkt naar:

  • de schoonheid
  • de betekenis voor de wetenschap
  • de cultuurhistorische waarde

Voor gebouwen en terreinen op de gemeentelijke monumentenlijst gelden meer regels. Deze regels staan in de Monumentenwet. U heeft bijvoorbeeld voor het verbouwen van een monument vaak een omgevingsvergunning nodig.

Voordat de gemeente besluit een monument aan te wijzen, wordt een advies gevraagd aan de gemeentelijke monumentencommissie.

Wilt u zelf een monument voordragen of heeft u vragen over de gemeentelijke monumentenlijst, dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

Onderaan deze pagina vindt u het erfgoedregister / de gemeentelijke monumentenlijst van De Ronde Venen.

Als de gemeente van plan is een gebouw of terrein als monument aan te wijzen, dan krijgen de eigenaar en belanghebbenden een bericht hierover. Bent u het er niet mee eens? Geef uw mening dan schriftelijk door aan de gemeente. De gemeente bekijkt uw zienswijze voor zij het monument definitief aanwijst.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente.