Wijzigingen bestemmingsplannen aanvragen voor 1 juli 2022

Naar verwachting geldt vanaf 1 januari 2023 de Omgevingswet. Wijzigingen van de huidige bestemmingsplannen moeten daarom voor 1 juli 2022 aangevraagd worden.

Naar verwachting geldt vanaf 1 januari 2023 de Omgevingswet. Vanaf dat moment wordt het bestemmingsplan vervangen door het Omgevingsplan. Daarmee wijzigt ook de werkwijze voor de wijzigingen van een bestemmingsplan en dan dus omgevingsplan. Wijzigingen van de huidige bestemmingsplannen moeten daarom voor 1 juli 2022 aangevraagd worden.  

Wilt u uw plan of ontwikkeling nog mogelijk maken met een wijziging van een bestemmingsplan, dan moet het gewijzigde plan als ontwerp volgens de wet voor 31 december 2022 door de gemeente ter inzage zijn gelegd. Het plan doorloopt dan de normale bestemmingsplanprocedure. Omdat een bestemmingsplanprocedure een lange voorbereidingstijd vraagt, moeten verzoeken voor een bestemmingsplanwijziging, inclusief volledig conceptbestemmingsplan vóór 1 juli 2022 ingediend zijn. 

Start u een procedure tussen 1 juli 2022 en 31 december 2022? 

Dan behandelt de gemeente deze als voorbereiding voor vergunning voor een Omgevingsplanactiviteit (OPA) onder de Omgevingswet. De definitieve omgevingsvergunning kan vervolgens na inwerkintreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 worden ingediend.

Na 1 januari 2023 werken we met een (tijdelijk) omgevingsplan

Totdat we een nieuw omgevingsplan hebben gemaakt, bestaat het omgevingsplan tijdelijk uit de regels uit het oude bestemmingsplan. Voor ontwikkelingen die afwijken van het omgevingsplan kan een vergunningprocedure voor een Omgevingsplanactiviteit worden gevolgd. 

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is nog niet helemaal zeker

Wordt de invoeringsdatum van de Omgevingswet uitgesteld, dan schuiven de procedure deadlines mee naar achteren. Meer informatie over de Omgevingswet vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet.