Grond afgraven en verplaatsen (grondverzet)

Wilt u op uw terrein grond afgraven of verplaatsen? Dit kunt u melden bij het Meldpunt bodemkwaliteit.

Als u grond gaat afgraven of verplaatsen en/of opnieuw gebruiken, dan moet u meestal een melding doen. Dit doet u bij het Landelijk Meldpunt BodemKwaliteit

Om een melding te doen of voor meer informatie kijkt u op de website van het Landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit

Zo meldt u het afgraven en verplaatsen van grond:

 • U doet de melding bij het Meldpunt bodemkwaliteit
 • U geeft in ieder geval door:
  • uw naam en adres
  • waar u de grond wilt afgraven of verplaatsen
  • hoeveel grond u wilt afgraven of verplaatsen
  • hoe u de grond wilt afgraven of verplaatsen
  • wat voor soort grond u wilt afgraven of verplaatsen

De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

 • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
 • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
 • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
 • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
 • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.