Groene daken en groene gevels

Vraag subsidie voor een groen dak of groene gevel aan. Lees vóór de werkzaamheden de voorwaarden en de aanpak goed door. U kunt de subsidie na de werkzaamheden aanvragen.

Beschrijving

Bent u eigenaar van een woning of bedrijfspand en wilt u een groen dak aan (laten) leggen? Of de gevels van uw huis voorzien van begroeiing? Gemeente De Ronde Venen biedt eigenaren van woningen en bedrijfspanden hier een subsidie voor aan. Zowel inwoners, bedrijven als verenigingen kunnen deze subsidie aanvragen.

Lees de aanvullende voorwaarden onder ‘Voorwaarden’ en bekijk vóór de werkzaamheden goed welke documenten u moet meesturen onder ‘Aanpak’.

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • Het aanleggen van een groen dak.
 • Het aanleggen van een groene gevel.
 • Dat wilt zeggen:
  • het aanbrengen van een verticale constructie van planten die in de grond wortelen en al dan niet met klimbegeleiding tegen de gevel opgroeien (grondgebonden).
  • of een constructie tegen of voor de gevel waarbij planten in de gehele constructie worden geplant.
 • Combinatie van bovenstaande.

U kunt in 1 keer subsidie aanvragen voor een groen dak en een groene gevel.

Voorwaarden

 • Het gaat om een bestaand gebouw binnen de bebouwde kom van gemeente De Ronde Venen.
 • De aanvrager is eigenaar van het gebouw. U bent ook zelf verantwoordelijk voor de bouwkundige staat van het gebouw en de draagkracht van de constructie.
 • De werkzaamheden zijn al afgerond en u stuurt foto’s mee van de situatie van vóór en ná de vergroening.
 • De werkzaamheden zijn / worden uitgevoerd in de periode tussen 1 april 2020 en 1 december 2020.
 • De subsidieregeling geldt tot 1 december 2020. De kosten moeten zijn gemaakt uiterlijk 1 december 2020. Maar let op:
 • U dient binnen 6 weken ná voltooiing van de werkzaamheden uw aanvraag in.
 • U moet hiervoor gebruik maken van onderstaand aanvraagformulier.
 • Een eventuele controle ter plaatse door een medewerker van de gemeente ná ontvangst van de aanvraag kan gewenst of nodig zijn.

Hoogte van het subsidiebedrag voor een groen dak of groene gevel:

 • Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 25,- per vierkante meter groen dak of groene gevel.
 • Het maximum totaalbedrag per subsidieaanvraag is € 750,-.

Lees altijd de volledige subsidieregeling Subsidie groene daken en gevels en de Algemene Subsidieverordening De Ronde Venen.

U kunt subsidie aanvragen voor de werkzaamheden die uitgevoerd zijn uiterlijk voor 1 december 2020, tot het subsidieplafond is bereikt. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Aanvraag

Heeft u vragen over deze subsidie? Mail dan naar groenedaken-gevels@derondevenen.nl.

logo DigiD Nu subsidie groene daken en groene gevels aanvragen

logo DigiD Nu subsidie groene daken en groene gevels aanvragen

Termijn

Als de complete aanvraag binnen is, ontvangt u binnen 6 weken schriftelijk bericht of u de subsidie krijgt.

Aanpak

U kunt de aanvraag doen via DigiD of eHerkenning.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:

 • Een beschrijving van de vergroening.
 • Foto’s (bovenaanzicht) van vóór de uitvoering van de vergroeningsmaatregelen.
 • Foto’s (bovenaanzicht) van na de uitvoering van de vergroeningsmaatregelen.
 • Foto/kopie van de factuur van de vergroeningsmaatregelen zoals bijvoorbeeld loonkosten materiaalkosten en omzetbelasting.
 • Situatietekening, schaal 1:100, met de werkelijke maten van de vergroeningsmaatregelen;
 • Aantal vierkante meters aangelegd groen dak.
 • Aantal vierkante meter aangelegd groene gevel.