Herinrichting Burgemeester Haitsmaplein e.o.

Eén van de projecten om het centrum van Mijdrecht aantrekkelijker te maken is de herinrichting van het Burgemeester Haitsmaplein en de omgeving van De Lindeboom.

Impressie ingang Lindeboom 2In samenspraak met de gemeente, kerk, eigenaar van De Lindeboom, ondernemers en direct omwonenden heeft ingenieursbureau IPV Delft in opdracht van de gemeente een ontwerp gemaakt.

Het ontwerp

Op dinsdag 14 mei is het ontwerp (pdf) voor de van herinrichting Burgemeester Haitsmaplein e.o. gepresenteerd. Op 16 juli 2019 heeft het college ingestemd met dit ontwerp.

Planning

De start van de herinrichting van het Burgemeester Haitsmaplein en de directe omgeving van het winkelcentrum was aanvankelijk in juli 2019 gepland, in de relatief rustige zomerperiode. Uit onderzoek is echter gebleken dat er sprake is van bodemvervuiling. Dit heeft consequenties voor de planning. Om de overlast voor winkeliers, bewoners en winkelend toch zoveel te beperken is besloten vast te houden aan de rustige zomerperiode. Dit betekent dat de werkzaamheden starten in juli 2020.

Gemeentelijk projectleider

Michael Woerden