Herinrichting Burgemeester Haitsmaplein en omgeving

Eén van de projecten om het centrum van Mijdrecht aantrekkelijker te maken is de herinrichting van het Burgemeester Haitsmaplein en de omgeving van De Lindeboom.

Impressie ingang Lindeboom 2In samenspraak met de gemeente, kerk, eigenaar van De Lindeboom, ondernemers en direct omwonenden heeft ingenieursbureau IPV Delft in opdracht van de gemeente een ontwerp gemaakt.

Het ontwerp

Op dinsdag 14 mei is het ontwerp (pdf) voor de van herinrichting Burgemeester Haitsmaplein e.o. gepresenteerd. Op 16 juli 2019 heeft het college ingestemd met dit ontwerp. Bij de nadere uitwerking van het ontwerp zijn in overleg met enkele direct betrokkenen enkele kleine wijzigingen doorgevoerd. De uitvoering wijkt daarmee in beperkte mate af van dit ontwerp.

Planning

De herinrichting van het Burgemeester Haitsmaplein en de directe omgeving van winkelcentrum de Lindeboom start op 22 juni 2020. De werkzaamheden waren eerder in juli 2019 gepland. Omdat uit bodemonderzoek bleek dat er sprake was van vervuiling, is de start uitgesteld. Om de overlast voor winkeliers, bewoners en winkelend zoveel mogelijk te beperken, is vastgehouden aan de rustige zomerperiode. Bovendien worden de werkzaamheden in deelgebieden aangepakt.

Noordzijde Burgemeester Haitsmaplein
In april 2020 is de aannemer gestart met het eerste deel van de herinrichting van het Burgemeester Haitsmaplein. Dit is het gedeelte aan de noordzijde van het plein, tegen de muur rondom de begraafplaats. Hier worden 14 extra parkeerplaatsen aangelegd. Deze werkzaamheden veroorzaken weinig tot geen overlast voor winkelend publiek en de parkeercapaciteit.

Kerkstraat
In mei 2020 is de Kerkstraat opnieuw bestraat. De straat is opgehoogd en aangevuld met dezelfde klinker, zodat het één geheel wordt. 

Uitbreiding parkeerterrein Rondweg
In mei 2020 is de uitbreiding van de parkeerplaats aan de Rondweg gestart. De eerste fase bestaat uit het verlengen van het bestaande parkeerterrein. Hiermee komt vervangende parkeerruimte voor het centrum beschikbaar. Dit is belangrijk, omdat bij de herinrichting van het Burgemeester Haitsmaplein (vanaf 22 juni) minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

Herinrichting Burgemeester Haitsmaplein
In samenspraak met winkeliersvereniging Shopping Mijdrecht is er gekozen om de herinrichting van het Burgemeester Haitsmaplein in de zomer uit te voeren. Dit omdat er dan minder bezoekers zijn in het centrum.
De werkzaamheden worden in 2 delen uitgevoerd, zodat er parkeerplaatsen beschikbaar blijven. In september wordt deel 2 van het parkeerterrein vervangen door nieuwe klinkers. Deze werkzaamheden nemen circa 2 weken in beslag. Hierdoor is dagelijks een aantal parkeerplaatsen niet bereikbaar.

Herinrichting parkeerterrein Rondweg: september 2020
Na voltooiing van de werkzaamheden aan het Burgemeester Haitsmaplein start de definitieve herinrichting van het parkeerterrein aan de Rondweg. Tijdens deze herinrichting zijn er altijd ongeveer 80 parkeerplaatsen bescjolbaar voor de gebruikers.

Overige werkzaamheden
Er zijn nu veel werkzaamheden in het centrum. Daarom is besloten de werkzaamheden tussen de Dorpsstraat en het Burgemeester Haitsmaplein en het Lindeboomplein in 2021 uit te voeren.

Gemeentelijk projectleider

Ed Simons