Stationslocatie Mijdrecht

Op de oude stationslocatie in Mijdrecht wordt een woonwijk gebouwd. In de wijk komen zowel sociale huurwoningen als vrijesectorwoningen.

In 2019 werd de locatie voor Het Project Wonen toegewezen door de gemeente, met als doel een innovatief gemengd wonen project te realiseren waarin verschillende aandachtsgroepen en reguliere woningzoekenden samen zouden gaan wonen. In datzelfde jaar, in oktober, werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gemeente en Cazas (toen nog bekend als GroenWest), waarmee de basis werd gelegd voor de uitvoering van het project.

Wonen in Spoorpark

In totaal zijn er binnen Het Project Wonen in Spoorpark 74 woningen gerealiseerd. Hiervan heeft Cazas 35 sociale huurwoningen gerealiseerd, terwijl BPD 39 koopwoningen en appartementen heeft gebouwd.

Verdeling sociale huurwoningen:

  • 4 woningen voor vergunninghouders
  • 13 woningen voor zorgbehoevenden
  • 9 woningen voor starters en spoedzoekers
  • 9 woningen voor doorstromers

Bijzonder is dat er één sociale huurwoning is toegewezen als gemeenschappelijke ruimte, in ieder geval voor de eerste periode van 1 jaar. Na dit jaar wordt bekeken of de ruimte behouden blijft of dat de woning alsnog wordt omgezet en verhuurd.

Tot slot, recentelijk heeft de gemeente ook gezorgd voor de aansluiting van de wijk op de Rondweg, waardoor de bereikbaarheid van Het Project Wonen aanzienlijk is verbeterd en de bewoners nu gemakkelijker toegang hebben tot de voorzieningen van de stad. Het Project Wonen is daarmee een prachtig voorbeeld van een geslaagd gemengd wonen initiatief, waarin gemeenschapsvorming en inclusie centraal staan in een participatiesamenleving.

Impressies woonwijk

Impressie woonwijk stationslocatie Mijdrecht

Stationslocatie Mijdrecht impressie woonwijk

Gemeentelijk projectleider

Sabine Jansen
s.jansen@derondevenen.nl