U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Twistvlied locatie

In de wijk Twistvlied staat de voormalige Twistvliedschool. Sinds 2010 is deze basisschool gesloten vanwege het steeds verder teruglopende aantal leerlingen. In samenspraak met omwonenden ontwikkelt de gemeente een plan om op deze plek startersappartementen te bouwen.

De wijk Twistvlied

Het voormalige schoolgebouw staat midden in een dichtbebouwde wijk, met voornamelijk eengezinswoningen aan doodlopende straten en veel groen. Het is een rustige, kindvriendelijke omgeving, met veel groen. Aan de westkant grenst de locatie aan een woonwijk met vooral rij-/hoekwoningen en geschakelde woningen. Aan de zuidkant grenst het schoolgebouw aan de Veenhartkerk en multicultureel centrum Hakyol.

Starterswoningen

De Twistvliedlocatie leent zich goed voor betaalbare woningen voor starters. Een starter is een persoon van 18 jaar en maximaal 35 jaar die op zoek is naar een zelfstandige huurwoning of een eerste koopwoning. In samenspraak om omwonenden is een plan opgesteld om maximaal 50 starterswoningen te bouwen. Voor een deel zijn dit sociale huurwoningen, met daarnaast kleine koopappartementen van circa 45m2, geschikt voor eenpersoonshuishoudens. Omdat het kleine woningen zijn, is de parkeernorm 1,0 parkeerplaats per woning. Daarnaast wil de gemeente dat de ontwikkelaar in het project 2 deelauto’s aanbiedt. Verder is een uitgangspunt om goede fietsvoorzieningen te bieden: een afgesloten, veilige fietsstallingsmogelijkheid voor de bewoners en goede mogelijkheden voor bezoekers om hun fiets te stallen.

Uitgangspunt bij de te realiseren sociale koopwoningen is dat deze woningen betaalbaar en bereikbaar blijven voor deze doelgroep.

Uitwerking plan samen met de klankbordgroep

Voor dit project werkt de gemeente samen met een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit de wijk. Presentaties en verslagen van de klankbordgroepbijeenkomsten vindt u op deze pagina.

Planning

Deze zomer (en najaar) is de gemeente bezig met het proces om een ontwikkelaar te selecteren die het project gaat uitvoeren. De start sloop van het oude schoolgebouw en de bouw van de starterswoningen staat voor nu gepland voor het najaar/winter van 2021. Deze planning blijft afhankelijk van ontwikkelingen die zich nog in de voorbereidende fase kunnen voordoen.

Gemeentelijk projectleider

Projectleider namens de gemeente is Marcel Tromp, T 0927 291616, E. m.tromp@derondevenen.nl