Twistvlied locatie

In de wijk Twistvlied staat de voormalige Twistvliedschool. Sinds 2010 is deze basisschool gesloten vanwege het steeds verder teruglopende aantal leerlingen. In samenspraak met omwonenden ontwikkelt de gemeente een plan om op deze plek startersappartementen te bouwen. Het complex krijgt een eigen straatnaam: Ooievaar.

Klein wonen kan het antwoord zijn op de behoefte aan betaalbare woningen voor 1-persoonshuishoudens. Op deze locatie bouwt de gemeente 50 betaalbare starterswoningen. Het gaat om 26 sociale huurwoningen en 24 betaalbare koopwoningen (tot 170.000 euro) van circa 45 m2. 
 

De wijk Twistvlied

Het voormalige schoolgebouw staat midden in een dichtbebouwde wijk, met voornamelijk eengezinswoningen aan doodlopende straten en veel groen. Het is een rustige, kindvriendelijke omgeving, met veel groen. Aan de westkant grenst de locatie aan een woonwijk met vooral rij-/hoekwoningen en geschakelde woningen. Aan de zuidkant grenst het schoolgebouw aan de Veenhartkerk en multicultureel centrum Hakyol.

Starterswoningen

De Twistvliedlocatie leent zich goed voor betaalbare woningen voor starters. Een starter is een persoon van 18 jaar en maximaal 35 jaar die op zoek is naar een zelfstandige huurwoning of een eerste koopwoning. In samenspraak om omwonenden is een plan opgesteld om 50 starterswoningen te bouwen. Voor een deel zijn dit sociale huurwoningen, met daarnaast kleine koopappartementen van circa 45m2, geschikt voor eenpersoonshuishoudens. Omdat het kleine woningen zijn, is de parkeernorm 1,0 parkeerplaats per woning. Daarnaast wil de gemeente dat de ontwikkelaar in het project 2 deelauto’s aanbiedt. Verder is een uitgangspunt om goede fietsvoorzieningen te bieden: een afgesloten, veilige fietsstallingsmogelijkheid voor de bewoners en goede mogelijkheden voor bezoekers om hun fiets te stallen.

Uitwerking plan samen met de klankbordgroep

Voor dit project werkt de gemeente samen met een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit de wijk. Presentaties en verslagen van de klankbordgroepbijeenkomsten vindt u op deze pagina.

Mix van sociale huur en koop

Met de ondertekening van de koopovereenkomst op 24 februari 2021, is de opdracht definitief gegund aan HSB Bouw B.V. Ongeveer de helft van de appartementen, waarvan de oppervlakte ca. 45 m2 is, valt in de sociale huursector. Voor de koopwoningen geldt een prijs van € 170.000,-. Zodra alle details bekend zijn, maakt HSB Bouw via de lokale kranten bekend waar geïnteresseerde starters zich kunnen inschrijven. Mocht u al eerder uw naam bekend willen maken bij HSB Bouw, dan kunt u een mail sturen naar twistvlied@hsb-ontwikkeling.nl. Toewijzing van de huurwoningen gebeurt door woningbouwvereniging GroenWest.

Planning

Vanaf 6 december 2021 wordt het asbest verwijderd uit het voormalige schoolgebouw. Als dit klaar is, start de sloop. Dit is naar verwachting op 13 december 2021. De start van de bouw van de starterswoningen staat voor gepland voor 2022. Deze planning blijft afhankelijk van ontwikkelingen die zich nog in de voorbereidende fase kunnen voordoen.

Gemeentelijk projectteam

Contact opnemen met het projectteam Twistvlied kan via twistvlied@derondevenen.nl

Sfeerimpressie Twistvlied