Centrumplan Vinkeveen

De gemeente en ontwikkelaar AHV/Timpaan onderzoeken de haalbaarheid om het centrum Vinkeveen te ontwikkelen zoals geschetst in de dorpsvisie Centrum Vinkeveen.

Zij doen dit in nauw overleg met de klankbordgroep, waarin vertegenwoordigers van alle direct betrokkenen zitten.

Het Centrumplan Vinkeveen moet

  • de relatie tussen Vinkeveen en de Plassen verbeteren
  • de aansluiting van Vinkeveen op de N201 verbeteren