Vervanging brug bij de Demmerik

De brug bij de Demmerik ter hoogte van het Arkenpark Mur wordt vervangen. Er vindt groot onderhoud plaats aan de Demmerik weg.

Wat

Deze zomer wordt de Demmerik aangepakt. De brug ter hoogte van Arkenpark Mur wordt vervangen, de weg wordt opnieuw geasfalteerd en de Demmerik wordt gebaggerd.

In december 2023 vond er een inloopavond plaats om met inwoners in gesprek te gaan over het ontwerp van de brug. Tevens is er met behulp van een vragenlijst wensen uit de omgeving opgehaald. Met specifiek de ondernemers aan de Demmerik is op 6 februari 2024 gesproken. Meer informatie over de vragenlijst, de voorkeursvariant en het verslag van de bijeenkomsten vindt u onder ‘Bijlagen’.

Wij houden u op de hoogte over de besluitvorming en mogelijkheden tot inspraak via deze webpagina.

Waar

De brug ligt in de Demmerik in Vinkeveen, ter hoogte van het Arkenpark Mur. De Demmerik gaat aan de noordzijde over in de Herenweg en in het zuiden sluit de weg aan op de Uitweg, Donkereind en de Ter Aase Zuwe.

Wanneer

 • Maart 2024
  • Tweede bewonersbijeenkomst 
 • Q1 2024
  • Vaststellen ontwerp door gemeente
  • Aanstellen aannemer
 • Q2 2024
  • Uitvoering

De gemeente streeft ernaar de nieuwe brug zo snel mogelijk in gebruik te nemen.

Bijlagen

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Maaike de Haas, bereikbaar op maandag t/m donderdag via 06 424 181 00