Vanaf gistermiddag 17:00 uur wordt er spoedonderhoud gepleegd aan de performance van de website. Vandaag vindt er ook onderhoud plaats. Tijdens het onderhoud blijft het mogelijk om zaken te doen via DigiD en/of eHerkenning. Mogelijk kan dit vanwege het onderhoud wat langer duren dan gewoonlijk.

De Maricken I en II

De Maricken I is bijna klaar en er wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van De Maricken II, een wijk die aansluit op De Maricken I.

De wijk De Maricken I is bijna klaar. Hier zijn de afgelopen jaren al ruim 400 woningen gebouwd. Op dit moment worden de laatste straten van de wijk ingericht. Alle woningen uit deze fase zijn inmiddels verkocht. Begin 2022, wanneer fase 5 gereed is, start de gemeente met het inrichten van het groengebied in de Maricken I.  Achter de schermen werkt de gemeente hard aan De Maricken II, een wijk die aansluit op De Maricken I. In deze wijk komen ongeveer 600 woningen. Hiervan wordt 30% sociale huurwoningen en 15% middeldure huurwoningen of betaalbare koopwoningen. De startdatum is nog niet bekend. De ontwikkelaars en de gemeente werken momenteel de plannen verder uit.

Geef uw mening

Het is belangrijk dat toekomstige bewoners, omwonenden en ondernemers laten weten hoe zij de nieuwe woonwijk in zouden richten. Via een speciaal participatieplatform kunt u actief meepraten over de uitgangspunten van het plan.

11_Maricken 2

Laatste nieuws

Extra woningen in De Maricken II in Wilnis 

Het college van B en W van gemeente De Ronde Venen stemde in met de uitgangspunten voor het ontwikkelen van extra woningen in Wilnis. Wethouder Rein Kroon, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Blauwhoed tekenden op 7 maart het onderhandelingsakkoord voor Maricken II. Dit betekent dat er in totaal 620 woningen bijkomen in De Ronde Venen. Hierbij zet de gemeente in op de betaalbaarheid van de nieuwe huizen en appartementen. 

Wethouder Rein Kroon: “Graag willen we betaalbare woningen realiseren voor starters, gezinnen en senioren. Onze ambitie is hoog. We halen alles uit de kast om meer en betaalbare huizen te bouwen. Daarom ben ik enorm blij dat dit gelukt is en dat er zoveel woningen worden toegevoegd”. 

Verlichten van de woningdruk en meer betaalbare huur- en koopwoningen

Stapsgewijs start ontwikkelcombinatie BPD/Blauwhoed met de ontwikkeling en bouw van ongeveer 620 woningen in Wilnis. Hierbij houden ze rekening met de betaalbaarheid van huizen. En met een eerlijke verdeling van huur- en koopwoningen. Zij werken samen met Syntrus Achmea Real Estate & Finance, Zondag Ontwikkeling en Klok Groep. In Maricken II voegen zij 30% sociale huurwoningen (ongeveer 186 woningen), 15% middeldure huurwoningen en 5% betaalbare koopwoningen (in totaal ongeveer 124 woningen) toe aan de Rondeveense woningmarkt. 

Denk mee over de plannen voor Maricken II

Het is belangrijk dat mensen die in Maricken II willen wonen of in de buurt wonen meedenken over hoe de nieuwe woonwijk eruit komt te zien. Dit voorjaar nodigen gemeente De Ronde Venen en de ontwikkelaars inwoners uit om mee te denken over de plannen. Alle ideeën van inwoners weegt de ontwikkelaar mee in het uitwerken van het definitieve ontwerp. Vervolgens is het aan de raad om hier een besluit over te nemen. Zodra zij akkoord gaan start het planologische proces.

Meer weten over Maricken II?

Het laatste nieuws lezen over de ontwikkelingen van de nieuwe woonwijk Maricken II? Ga naar www.derondevenen.nl/maricken
 

Wat gebeurt er na de inloopavond? 

Afgelopen maart ondertekenden gemeente De Ronde Venen en de ontwikkelende partijen BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Blauwhoed een onderhandelingsakkoord over de uitgangspunten van de woningbouwontwikkeling Maricken 2. Tijdens de inloopavond op 14 juni zjin inwoners bijgepraat door de betrokken partijen over de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Maricken 2 in Wilnis. De huidige plannen werden voorgelegd aan omwonenden en geïnteresseerden. Ook is er ruimte geweest om vragen te stellen. Informatie over de start van de verkoop van de woningen, prijzen en woningtypen werden deze avond nog niet verstrekt.  

De komende tijd verzamelt de gemeente samen met de ontwikkelende partijen BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Blauwhoed ideeën en vragen van omwonenden en geïnteresseerden. Dit nemen zij dan mee bij de uiteindelijke planvorming. Informatie over de voortgang is te vinden op www.derondevenen.nl/maricken. Ook kunnen inwoners en geïnteresseerden zich binnenkort aanmelden voor een nieuwsbrief over het nieuwbouwproject.