Informatieverzoek Wet open overheid

U mag de gemeente vragen om informatie. Iedereen kan een verzoek om informatie doen. De gemeente hoeft niet alle informatie met u te delen.

U mag de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Dit is mogelijk door de Wet open overheid (Woo). Het kan gaan om informatie over het beleid of uit andere documenten.

De gemeente geeft de informatie op een van de volgende manieren:

 • U krijgt een kopie.
 • U mag het document bekijken.
 • U krijgt een samenvatting van de inhoud.
 • U krijgt informatie over de inhoud.

logo DigiDNu een informatieverzoek Wet open overheid doen

logo eHerkenningNu een informatieverzoek Wet open overheid doen

Iedereen kan een informatieverzoek doen, maar de gemeente hoeft niet alle informatie met u te delen. Uitzonderingen op de stukken die u mag inzien zijn bijvoorbeeld documenten:

 • die over de staatsveiligheid gaan
 • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
 • waarin informatie staat over het privéleven van anderen

Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • economische of financiële belangen van bestuursorganen
 • opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid

Doe uw verzoek om informatie bij de gemeente bij voorkeur via het online-invulformulier of verstuur uw Woo-verzoek naar gemeente@derondevenen.nl.  
U kunt uw verzoek om informatie ook per post (postbus 250, 3640 AG Mijdrecht) indienen.

Contactpersonen

De gemeente heeft contactpersonen voor de Wet Open Overheid aangewezen. Deze personen kunnen vragen beantwoorden over de beschikbaarheid van publieke informatie. U kunt deze personen bereiken door te bellen naar 0297 29 16 16 of te mailen naar gemeente@derondevenen.nl

De gemeente beslist binnen 4 weken, nadat zij uw verzoek heeft ontvangen. Deze periode kan nog een keer verlengd worden met 2 weken.

Bij uw verzoek om informatie dient u het volgende door te geven:

 • waarover u informatie wilt hebben
 • welke documenten u wilt bekijken
 • hoe u de informatie wilt bekijken of ontvangen

U moet het verzoek ondertekenen en uw naam, adres en dagtekening van het verzoek vermelden. Indien u gebruik maakt van het online-invulformulier worden deze stappen automatisch met u doorlopen. 

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.