Proef veilig auto's opladen

De Ronde Venen doet een proef met het gebruik van kabelgoten. Eigenaren van een elektrische auto kunnen op deze manier hun auto op een veilige en makkelijke manier, langs het trottoir opladen.

Bij de proef worden kabelgoten gebruikt om de laadkabels veilig in te leggen. Voor deze proef zoekt de gemeente 5 deelnemers die een kabelgoot aan huis willen laten plaatsen. Tot 14 november 2022 kunnen inwoners zich daarvoor inschrijven. Na 9 maanden volgt een evaluatie om te kijken of het wenselijk is om kabelgoten op grotere schaal mogelijk te maken.   

Veilig opladen vanuit eigen huis

De gemeente biedt bewoners de mogelijkheid om een laadpaal in de openbare ruimte aan te vragen, als zij niet kunnen laden op eigen terrein. Er is een groeiende groep inwoners die hun auto wil opladen met energie vanuit hun eigen huis. In verband met veiligheid van wandelaars is dit niet toegestaan. Laadkabels los over het trottoir van huis naar een auto leggen is gevaarlijk. Daarvoor zijn zogenaamde kabelgoten ontwikkeld waar De Ronde Venen een proef mee start. Deze kabelgoten komen op de plek van de trottoirtegels en geven de mogelijkheid om de laadkabel daar in te leggen.

Deelname proef 

Aan de proef kunnen 5 inwoners meedoen, verspreid over de gemeente. Deze 5 inwoners kunnen in de proefperiode van 9 maanden met een kabelgoot hun auto veilig opladen vanuit huis. Inwoners die voldoen aan de voorwaarden komen in aanmerking voor de proef. Bekijk de voorwaarden aan het einde van deze pagina bij “Voorwaarden”. Om een gedeelte van de arbeidskosten te bekostigen wordt er een eenmalige bijdrage van €160,- gevraagd om deel te kunnen nemen aan de proef. U kunt zich tot 14 november aanmelden voor de deelname. Dit kan door een e-mail te sturen naar verkeer@derondevenen.nl. Zet in de mail in ieder geval uw naam, adres en kentekenbewijs. De gemeente selecteert in December 2022 5 inwoners.

Voorwaarden
 1. De aanvrager heeft een oplaadpunt en deze staat of hangt op eigen terrein. Het oplaadpunt mag niet aan de gevel boven de openbare ruimte hangen;
 2. De aanvrager betaalt de helft van de aanlegkosten, namelijk € 160,--. De prijs wordt vastgesteld door de gemeente;
 3. Wanneer er door nalatigheid van de gebruiker struikelgevaar ontstaat is de gemeente niet aansprakelijk;
 4. De aanvrager moet in het bezit zijn of (via een leasecontract) gebruik maken van een elektrisch voertuig. Dit moet via een kentekenbewijs bevestigd worden.
 5. De openbare parkeerplaats bij de woning grenst direct aan het trottoir. Wanneer tussen de parkeerplaats en de woning een groenstrook, fietspad, etc. en/of andere obstakels aanwezig zijn, wordt de kabelgoot niet toegestaan;
 6. De gemeente De Ronde Venen is verantwoordelijk voor de levering en de aanleg van de kabelgoottegels en blijft eigenaar hiervan;
 7. De aanvrager/gebruiker is verantwoordelijk voor het veilig gebruik van de voorziening en dient te beschikken over een deugdelijk laadpunt aan huis en een gecertificeerde, meestal bij de auto aangeleverde laadkabel;
 8. De woning heeft geen parkeergelegenheid op eigen terrein of de aanvrager is niet in het bezit van een externe garage;
 9. De openbare parkeerplaats waar de kabelgoot aan grenst blijft openbaar en is voor iedereen te gebruiken. De aanvrager van de kabelgoot kan deze parkeerplaats dus niet toe-eigenen, claimen of bezethouden. 
 10. De oplaadkabel ligt in de goot, de rest van de kabel ligt op eigen terrein of onder het eigen voertuig. Het is dus niet toegestaan deze in de goot te leggen om naar een andere parkeerplaats te geleiden;
 11. De kabelgoot heeft een maximale lengte van 2,4 meter; 
 12. Bij een verhuizing kan de gemeente ervoor kiezen de kabelgoten te verwijderen;
 13. Schade en onderhoud aan de kabelgoot wordt betaald door de gemeente;
 14. Indien de voorwaarden niet worden nageleefd, heeft de gemeente het recht de kabelgoot te verwijderen en de proef met deze aanvrager stop te zetten. De herstelkosten worden door de aanvrager betaald;
 15. De proef wordt na 9 maanden geëvalueerd. De aanvrager moet meewerken aan het evaluatieproces.