Proef veilig auto's opladen

De Ronde Venen doet een proef met het gebruik van kabelgoten. Eigenaren van een elektrische auto kunnen op deze manier hun auto op een veilige en makkelijke manier, langs het trottoir opladen.

Veilig opladen vanuit eigen huis

De gemeente biedt bewoners de mogelijkheid om een laadpaal in de openbare ruimte aan te vragen, als zij niet kunnen laden op eigen terrein. Er is een groeiende groep inwoners die hun auto wil opladen met energie vanuit hun eigen huis. In verband met veiligheid van wandelaars is dit niet toegestaan. Laadkabels los over het trottoir van huis naar een auto leggen is gevaarlijk. Daarvoor zijn zogenaamde kabelgoten ontwikkeld waar De Ronde Venen een proef mee is gestart. Deze kabelgoten komen op de plek van de trottoirtegels en geven de mogelijkheid om de laadkabel daar in te leggen. Er zijn 5 bewoners, verspreid over de gemeente, die deelnemen aan de proef. 

De voorwaarden die gesteld zijn aan deelname staan hieronder vermeld.

Voorwaarden
 1. De aanvrager heeft een oplaadpunt en deze staat of hangt op eigen terrein. Het oplaadpunt mag niet aan de gevel boven de openbare ruimte hangen;
 2. De aanvrager betaalt de helft van de aanlegkosten, namelijk € 160,--. De prijs wordt vastgesteld door de gemeente;
 3. Wanneer er door nalatigheid van de gebruiker struikelgevaar ontstaat is de gemeente niet aansprakelijk;
 4. De aanvrager moet in het bezit zijn of (via een leasecontract) gebruik maken van een elektrisch voertuig. Dit moet via een kentekenbewijs bevestigd worden.
 5. De openbare parkeerplaats bij de woning grenst direct aan het trottoir. Wanneer tussen de parkeerplaats en de woning een groenstrook, fietspad, etc. en/of andere obstakels aanwezig zijn, wordt de kabelgoot niet toegestaan;
 6. De gemeente De Ronde Venen is verantwoordelijk voor de levering en de aanleg van de kabelgoottegels en blijft eigenaar hiervan;
 7. De aanvrager/gebruiker is verantwoordelijk voor het veilig gebruik van de voorziening en dient te beschikken over een deugdelijk laadpunt aan huis en een gecertificeerde, meestal bij de auto aangeleverde laadkabel;
 8. De woning heeft geen parkeergelegenheid op eigen terrein of de aanvrager is niet in het bezit van een externe garage;
 9. De openbare parkeerplaats waar de kabelgoot aan grenst blijft openbaar en is voor iedereen te gebruiken. De aanvrager van de kabelgoot kan deze parkeerplaats dus niet toe-eigenen, claimen of bezet houden. 
 10. De oplaadkabel ligt in de goot, de rest van de kabel ligt op eigen terrein of onder het eigen voertuig. Het is dus niet toegestaan deze in de goot te leggen om naar een andere parkeerplaats te geleiden;
 11. De kabelgoot heeft een maximale lengte van 2,4 meter; 
 12. Bij een verhuizing kan de gemeente ervoor kiezen de kabelgoten te verwijderen;
 13. Schade en onderhoud aan de kabelgoot wordt betaald door de gemeente;
 14. Indien de voorwaarden niet worden nageleefd, heeft de gemeente het recht de kabelgoot te verwijderen en de proef met deze aanvrager stop te zetten. De herstelkosten worden door de aanvrager betaald;
 15. De proef wordt na 9 maanden geëvalueerd. De aanvrager moet meewerken aan het evaluatieproces.