Oplaadpunt voor elektrische auto aanvragen

De laadpalen in De Ronde Venen kunt u gebruiken voor het opladen van een elektrische auto. De laadpalen worden beheerd door de bedrijven Allego b.v. en ParknCharge

Een openbare laadpaal aanvragen

Inwoners die geen eigen oprit hebben, kunnen een openbare laadpaal aanvragen (zowel particulieren als bedrijven). U vraagt deze laadpaal aan via Allego of ParknCharge. U kunt slechts bij 1 van deze bedrijven een aanvraag aandienen.

De gemeente kiest zelf waar zij de laadpaal plaatst, met 2 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen blijven openbare parkeerplaatsen, maar mogen dan alleen worden gebruikt voor het opladen van elektrische voertuigen. Dit kan ook in een gebied zijn waar betaald parkeren is, dan betaalt u parkeergeld tijdens het laden. Of in een blauwe zone, dan plaatst u uw parkeerschijf. 

Een laadpaal op eigen terrein

Wilt u een laadpaal op eigen terrein laten plaatsen? Dan kiest u zelf de leverancier. De gemeente heeft geen rol bij deze keuze. 

Een elektrische laadpaal kan alleen op een openbare parkeerplaats worden geplaatst.

Wilt u een laadpaal aanvragen?

Vraag een laadpaal aan via Allego bv of ParknCharge.

Heeft een laadpaal storing?

Bel dan het storingsnummer dat op de laadpaal staat.

Het duurt gemiddeld 6 maanden van aanvraag tot plaatsen van een laadpaal.

Bij het proces zijn verschillende partijen betrokken: gemeente, Allego of ParknCharge, politie, netbeheerder en onderaannemer. Dit maakt dat de doorlooptijd zo'n 6 maanden is.

 1. Doe uw aanvraag via Allego b.v. of ParknCharge.
 2. Allego of ParknCharge behandelt uw vraag en stuurt de aanvraag naar de gemeente. 
 3. De gemeente stelt een locatie voor een laadpaal voor. En informeert de direct omwonenden hierover. 
 4. De gemeente bereidt een verkeersbesluit voor. En legt deze voor aan de politie. 
 5. De gemeente neemt een verkeersbesluit voor het reserveren van een parkeerplaats. Daar hoort een bezwaartermijn van 6 weken bij.
 6. Allego of ParknCharge doet een extra technische check bij de gemeente, doet een graafmelding bij het Kadaster en vraagt een graafvergunning aan bij gemeente De Ronde Venen.
 7. Eventueel doet Allego of ParknCharge nog grondonderzoek.
 8. Als alle controles en onderzoeken goed zijn, maakt de netbeheerder een aansluiting op het elektriciteitsnet voor de laadpaal.
 9. Daarna plaatst een onderaannemer van Allego of ParknCharge de elektrische laadpaal.
 10. De gemeente plaatst een verkeersbord bij de elektrische laadpaal. Hierop staat dat de openbare parkeerplaats wordt gereserveerd voor gebruikers van de laadpaal.

*Als u een aanvraag voor een openbare laadpaal heeft ingediend, kunt u voor vragen over de voortgang van het proces terecht bij de partij waar u de aanvraag heeft gedaan; Allego of Park & Charge

Voor het plaatsen van een laadpaal is een verkeersbesluit nodig. Tegen zo'n besluit kunt u bezwaar maken.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.