Inrit aanleggen

Voor het aanleggen of wijzigen van een inrit heeft u geen omgevingsvergunning nodig. U moet dit wel melden bij de gemeente.

De gemeente onderzoekt bijvoorbeeld of de inrit leidt tot verkeersonveilige situaties en of het openbaar groen wordt aangetast. De gemeente toetst dit met de Beleidsregels uitwegen

De inrit die u wilt aanleggen, moet aan een gemeentelijke weg liggen. Ligt de inrit aan een rijksweg of provinciale weg? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan via www.omgevingsloket.nl

U betaalt zelf de aanleg-, aanpassings-, en verwijderkosten van de inrit. De 'Melding inrit' bij de gemeente kost geen geld. 

Heeft u na 4 weken geen bericht van de gemeente ontvangen dat het aanleggen van de uitweg tot problemen leidt? Dan kunt u de inrit aanleggen.

 1. U vult het formulier 'Melding inrit' in en stuurt dit naar de gemeente (gemeente@derondevenen.nl of Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht). 
 2. Uw melding wordt beoordeeld.
  • Heeft u na 4 weken geen bericht van de gemeente ontvangen dat het aanleggen van de uitweg tot problemen leidt? Dan kunt u de inrit aanleggen. 
  • Besluit de gemeente uw melding niet te accepteren? Dan kunt u bezwaar tegen dat besluit indienen.
 3. U betaalt zelf de aanleg-, aanpassings-, en verwijderkosten van de inrit. 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.