Sportakkoord

Voor het vormen van het Sportakkoord De Ronde Venen vragen wij iedereen die een bijdrage wil leveren om aanwezig te zijn bij de georganiseerde bijeenkomsten.

In september 2019 gaf wethouder Rein Kroon (Sport) het startsein om een lokaal Sportakkoord te maken. Doel van het Sportakkoord is om zoveel mogelijk inwoners van de gemeente met plezier te laten bewegen en sporten. Om dat te bereiken maken organisaties, verenigingen en de gemeente afspraken met elkaar. Het lokale Sportakkoord is medio 2020 gereed.

Doet u mee?

Iedereen die een bijdrage wil leveren aan de totstandkoming van het Sportakkoord De Ronde Venen wordt van harte uitgenodigd om namens zijn of haar organisatie aanwezig te zijn bij één of meerdere bijeenkomsten die worden georganiseerd. Het Sportakkoord voor De Ronde Venen maken we samen! Aanmelden voor de bijeenkomst van 17 december kan via de onderstaande knop.

Mail je aanmelding hier

Waarom een lokaal Sportakkoord?

Medio 2018 is het nationaal Sportakkoord gesloten. Daarin staan afspraken tussen rijksoverheid, VSG (Vereniging Sport en Gemeenten, onderdeel van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)) en NOC*NSF. Doel van het Sportakkoord is dat alle inwoners plezier hebben in sport, nu en in de toekomst. Ongehinderd en in een veilige en gezonde omgeving. In het lokale Sportakkoord staan afspraken over hoe het nationale Sportakkoord naar De Ronde Venen wordt vertaald.

Wat is het lokale Sportakkoord?

Het lokale sportakkoord is geen beleidsstuk van de gemeente. Het is een aantal afspraken tussen verenigingen en organisaties, waarvan de gemeente er één is. Partners in het Sportakkoord zijn: sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, evenementenorganisatoren, instellingen en organisaties uit onderwijs, welzijn en zorg, het bedrijfsleven en de gemeente.

Voor wie is het Sportakkoord De Ronde Venen?

Het lokale Sportakkoord is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente. Doel van de afspraken is om zoveel mogelijk inwoners van De Ronde Venen te ondersteunen in een gezonde leefstijl door ze te laten bewegen en sporten. Plezier, veiligheid, gezondheid en toegankelijkheid staan hierbij voorop.

Wat is een voorbeeld van een afspraak in het lokaal Sportakkoord?

Een verzorgingstehuis organiseert samen met andere ouderenorganisaties en de wandelvereniging activiteiten. Dit dient een aantal doelen: ouderen komen meer buiten, worden actief, hebben contact met elkaar en zijn gezellig samen. De wandelvereniging heeft meer toeloop bij haar activiteiten, kan zich profileren en krijgt mogelijk meer leden. Rondom gezamenlijke activiteiten kunnen weer andere zaken worden georganiseerd, zoals samen eten, een potje kaarten, bingo, etc. Uiteraard is dit alles ook toegankelijk voor mensen met een beperking. Alle organisaties werken samen en kunnen door het bundelen van mensen en middelen hun eigen doelstellingen realiseren. Op die manier neemt de leefbaarheid van De Ronde Venen weer iets toe.

1+1=3

Door samenwerking slaan organisaties meerdere vliegen in één klap. Denk aan meer activiteitenaanbod voor zorg/welzijnsinstellingen en hun cliënten, meer leden en inkomsten voor de sportverenigingen, betere verbinding met reguliere sportaanbod voor de fysiotherapeut, beter en meer bewegingsonderwijs voor de basisschoolleerlingen, enzovoort. 1 + 1 is dan 3. Sportverenigingen kunnen, als het Sportakkoord is gesloten, ondersteuning krijgen van een adviseur lokale sport.