U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Sportakkoord

In het Sportakkoord De Ronde Venen 2020-2022 staan ambities en acties waar we de komende jaren samen aan werken. Het is een ‘levend’ document dat continue wordt aangescherpt. Daarmee wordt de komende jaren samengewerkt aan steeds meer sport- en beweegplezier voor inwoners van De Ronde Venen.

Illustratie Lokaal Sportakkoord

Het akkoord richt zich op vier thema’s:

  •  Van jongs af aan vaardig in bewegen
  •  Inclusief sporten
  •  Positieve sportcultuur
  •  Duurzame sportinfrastructuur.

Onze gemeente biedt veel mogelijkheden om heerlijk te sporten. Samen willen we dat optimaal benutten en inzetten om zoveel mogelijk te bewegen.

Het doel van het sportakkoord is om verenigingen, organisaties en instellingen, eigenlijk alle aanbieders van sport bij elkaar te brengen en (meer) samen te laten werken. Ook partijen uit de zorg, het welzijn, het onderwijs en het bedrijfsleven kunnen meedoen. Dit zijn de betrokken partners.

Wilt u het Sportakkoord steunen?  Meld u dan aan! De feestelijke ondertekening van het lokaal sportakkoord vind plaats op 24 september 19.30 uur. De exacte locatie volgt nog.

Waarom een lokaal Sportakkoord?

Medio 2018 is het nationaal Sportakkoord gesloten. Daarin staan afspraken tussen rijksoverheid, VSG (Vereniging Sport en Gemeenten, onderdeel van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)) en NOC*NSF. Doel van het Sportakkoord is dat alle inwoners plezier hebben in sport, nu en in de toekomst. Ongehinderd en in een veilige en gezonde omgeving. In het lokale Sportakkoord staan afspraken over hoe het nationale Sportakkoord naar De Ronde Venen wordt vertaald.

Wat is het lokale Sportakkoord?

Het lokale sportakkoord is geen beleidsstuk van de gemeente. Het is een aantal afspraken tussen verenigingen en organisaties, waarvan de gemeente er één is. Partners in het Sportakkoord zijn: sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, evenementenorganisatoren, instellingen en organisaties uit onderwijs, welzijn en zorg, het bedrijfsleven en de gemeente.

Voor wie is het Sportakkoord De Ronde Venen?

Het lokale Sportakkoord is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente. Doel van de afspraken is om zoveel mogelijk inwoners van De Ronde Venen te ondersteunen in een gezonde leefstijl door ze te laten bewegen en sporten. Plezier, veiligheid, gezondheid en toegankelijkheid staan hierbij voorop.

Wat is een voorbeeld van een afspraak in het lokaal Sportakkoord?

Een verzorgingstehuis organiseert samen met andere ouderenorganisaties en de wandelvereniging activiteiten. Dit dient een aantal doelen: ouderen komen meer buiten, worden actief, hebben contact met elkaar en zijn gezellig samen. De wandelvereniging heeft meer toeloop bij haar activiteiten, kan zich profileren en krijgt mogelijk meer leden. Rondom gezamenlijke activiteiten kunnen weer andere zaken worden georganiseerd, zoals samen eten, een potje kaarten, bingo, etc. Uiteraard is dit alles ook toegankelijk voor mensen met een beperking. Alle organisaties werken samen en kunnen door het bundelen van mensen en middelen hun eigen doelstellingen realiseren. Op die manier neemt de leefbaarheid van De Ronde Venen weer iets toe.

1+1=3

Door samenwerking slaan organisaties meerdere vliegen in één klap. Denk aan meer activiteitenaanbod voor zorg/welzijnsinstellingen en hun cliënten, meer leden en inkomsten voor de sportverenigingen, betere verbinding met reguliere sportaanbod voor de fysiotherapeut, beter en meer bewegingsonderwijs voor de basisschoolleerlingen, enzovoort. 1 + 1 is dan 3. Sportverenigingen kunnen, als het Sportakkoord is gesloten, ondersteuning krijgen van een adviseur lokale sport.