Sporthuis Abcoude

Op 2 januari heeft de stichting Zwembad Abcoude de sleutel van Het Sporthuis Abcoude overgedragen aan de exploitanten Rob Fokkinga van Calypso Sport en Marco Smit van De Sprong. Een mijlpaal voor het bestuur en al die mensen die zich jarenlang hebben ingezet voor de realisatie van Het Sporthuis Abcoude. Op zaterdagmiddag 9 januari om 16.00 uur is dit bijzondere moment online te zien op de website www.hetsporthuisabcoude.nl/online-opening.

Willem-Jan Ruizendaal, voorzitter van de Stichting Zwembad Abcoude overhandigde de sleutel: “De realisatie van Het Sporthuis Abcoude was een lang en intensief traject. Als stichting hebben we samen met andere vrijwilligers keihard gewerkt om deze accommodatie voor Abcoude en omgeving te realiseren. En met succes. We geven de sleutel nu vol vertrouwen aan Rob en Marco. Zij staan er klaar voor om al die mensen die reikhalzend uitkijken naar de ingebruikname van Het Sporthuis binnenkort van harte welkom te heten. Abcoude krijgt met Het Sporthuis volop de kans in beweging te komen. Ik roep dan ook iedereen op om er veel gebruik van te gaan maken.”

Het Sporthuis is nu klaar voor ingebruikname. Helaas gooit het coronavirus roet in het eten.  Het Sporthuis Abcoude gaat - net als alle andere voorzieningen in Nederland - pas open als de coronamaatregelen dat toelaten. Vooralsnog is dit gepland op woensdag 20 januari.

Nieuwsgierig naar de binnenkant van Het Sporthuis?

Kijk zaterdag 9 januari om 16.00 uur op www.hetsporthuisabcoude.nl/online-opening. In afwachting van de versoepeling van de lock down is op zaterdag 9 januari om 16.00 uur een online programma te zien. De Stichting Zwembad Abcoude draagt de sleutel over aan exploitanten Rob en Marco en samen met direct betrokkenen en burgemeester Divendal en verantwoordelijk wethouder Alberta Schuurs – staat de stichting stil bij het bijzondere ontstaan van Het Sporthuis Abcoude. Ook is er een online rondleiding door Het Sporthuis Abcoude. Op deze manier kan iedereen alvast een beetje ervaren hoe mooi Het Sporthuis Abcoude is en wat het te bieden heeft.

Burgemeester Maarten Divendal: “Het heeft lang geduurd, maar de stichting heeft eindeloos veel inzet en geduld getoond met het telkens weer beantwoorden van kritische vragen en vinden van nieuwe mogelijkheden. En de stichting heeft altijd de verbinding gezocht met de politiek, het college en met inwoners van nabij en uit de wijde omgeving. Iedereen is meegenomen in het traject en daarmee krijg je het voor elkaar.” Ook na de sleuteloverdracht blijft de stichting Zwembad Abcoude nauw betrokken bij Het Sporthuis Abcoude. Enerzijds vanuit haar rol als eigenaar van Het Sporthuis Abcoude, anderzijds vanuit haar sportieve en sociaal-maatschappelijke missie om zwemmen, binnensporten en ontmoeten in Abcoude te faciliteren en stimuleren.

Niet zonder slag of stoot

Sinds 2012 staat het zwembad hoog op de agenda in Abcoude. Met de dreigende sluiting van het zwembad kwam het bestuur van Het Meerbad in actie. Nieuwe vrijwilligers sloten aan en sindsdien werd in de pers en politiek onafgebroken aandacht gevraagd voor het belang van een zwembad voor Abcoude, Baambrugge en omgeving. Vanaf 2016 werd hierbij samengewerkt met de Stichting Abcoude Sport, eigenaar van de Kees Bonzaal, en ontwikkelden beide stichtingen een business case voor de realisatie van een gecombineerd zwem-/gymgebouw met een ontmoetingsruimte, wat later Het Sporthuis Abcoude zou gaan heten.

Een meerderheid van de gemeenteraad van De Ronde Venen raakte overtuigd van de haalbaarheid van het plan. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Onder meer werden risico-analyses, demografisch onderzoek, gebruikersprognoses, omgevingsanalyses, werkbezoeken en een maatschappelijke kostenbatenanalyse gedaan. Ook werden informatiebijeenkomsten, voorlichtingsavonden en vele gesprekken met fracties, raadsleden en inwoners georganiseerd. De stichting liet er niets aan gelegen om het belang en de haalbaarheid van Het Sporthuis Abcoude aan te tonen. De stichting kon deze onderzoeken laten uitvoeren dankzij de financiële steun van vele inwoners, maar ook door de expertise van veel vrijwilligers. Middels een burgerinitiatief, gesteund door ruim 3.250 inwoners, werd het plan ingediend bij de gemeente. Hierin werd gevraagd om een rijks-/gemeentebijdrage voor de gymzalen, een borgstelling voor de lening die de stichting aanging en een jaarlijkse exploitatiebijdrage van de gemeente.

Groen licht

Op 28 september 2017 kwam er dan eindelijk een positief besluit over het Burgerinitiatief Het Sporthuis Abcoude. Maar liefst 26 van de 27 raadsleden stemden voor. Al de dag na het positieve besluit, vond de eerste bouwvergadering plaats. Met behulp van het bouwbegeleidingsbureau en de architect werd budget bewaakt ontworpen en werden de aannemer en de installateur gezocht. De bouwmarkt was op dat moment gespannen en ook de duurzaamheidseisen vroegen extra aandacht en financiering. Mede dankzij optimalisaties aan de tekentafel, een extra gemeentelijke bijdrage, een aanvullende lening door de stichting én een meedenkende aannemer en installateur kon op 2 april 2019 de handtekening onder de bouwovereenkomst worden gezet.

Een paar maanden later al – op 27 augustus 2019 - werd de eerste paal, die beschilderd werd door een groep schoolkinderen, geslagen. Ondanks enkele tegenslagen, zoals de Pfas-problematiek, de retourbemaling van het grondwater en de coronapandemie, is Het Sporthuis binnen de gestelde tijd en het budget gerealiseerd!

Het Sporthuis Abcoude