Duurzaamheid

In 2050 wil gemeente De Ronde Venen klimaatneutraal zijn. Hier leest u alles wat wij hiervoor doen en hoe u kunt helpen.

 • Zonnevelden

  Om elektriciteit duurzaam op te wekken zijn, naast zonnepanelen op daken, ook zonnevelden nodig.

 • Gemeente

  Gemeente De Ronde Venen wil haar eigen verantwoordelijkheid nemen en binnen de gemeentegrens verduurzamen. Het is niet de vraag wanneer we honderd procent duurzaam worden, maar hoe we dat doen en met wie.

 • Vervoer

  Mobiliteit veroorzaakt bijna de helft van het energieverbruik, voornamelijk afkomstig van fossiele brandstoffen. De gemeente wil schone kilometers tegen 2030 bevorderen.

 • Contact en nieuwsbrief Duurzaamheid

  Vragen over duurzaamheid? Mail naar duurzaam@derondevenen.nl. Meld u aan voor de nieuwsbrief als u op de hoogte gehouden wilt worden over de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.

 • Duurzaam wonen

  De gemeente De Ronde Venen wil in 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn. U kunt al veel zelf doen om minder aardgas te gebruiken. Lees wat u zelf kunt doen en hoe de gemeente u hierin met advies kan ondersteunen.