Maaien

De gemeente is verantwoordelijk voor het maaien van gazons en bermen. Tegelijkertijd houden we rekening met insecten en de verkeersveiligheid.

De gemeente krijgt veel vragen over het maaien van gazons, vooral met betrekking tot opvallend lang gras op verschillende locaties. Hier is een verklaring voor: door regenachtig weer in het voorjaar kunnen gazons doorweekt raken en sporen achterlaten. Hierdoor blijven sommige delen van het gazon ongemaaid. Tijdens de zomer periode groeit het gras sneller door de warmte. Deze factoren, samen met ons huidige maai-aanpak, verklaren de variabele maailengtes.

Insectvriendelijk beheer van bermen

We maaien ook bermen, waar in de zomerperiode veel wilde kruiden, zoals fluitenkruid en koolzaad, bloeien. We proberen deze zoveel mogelijk intact te laten, zodat insecten ervan kunnen profiteren. Tijdens de eerste maaibeurt maaien we een strook van 1,5 meter aan beide zijden van de weg. Bij de tweede maaironde in september maaien we de volledige berm.

Veiligheid en uitritbeheer

Uitzichthoeken worden drie keer per jaar volledig gemaaid om de verkeersveiligheid te waarborgen. Eigenaren van uitritten zijn zelf verantwoordelijk voor eventueel aanvullend maaien van bermen ter hoogte van hun uitritten.