Wonen, woonomgeving en verhuizen

 • Verhuizen

  Als u gaat verhuizen, geeft u dit door bij de gemeente waar u gaat wonen.

 • Werkzaamheden

  Een overzicht van alle actuele werkzaamheden en wegafsluitingen in De Ronde Venen.

 • Afval

  Wilt u weten wanneer uw afval wordt opgehaald? Of wilt u een nieuwe kliko aanvragen? Alle informatie over afval vindt u hier.

 • Energie besparen en duurzaam wonen

  De Ronde Venen helpt woningeigenaren met vragen en informatie rondom energie besparen en duurzaam wonen.

 • Plannen en projecten in De Ronde Venen

  Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? Wilt u weten welke projecten zich in uw buurt spelen?

 • Een woning zoeken, huren of kopen

  Wanneer u een woning zoekt zijn er bepaalde stappen die u kunt zetten waardoor de gemeente u kan helpen.

 • Uw buurt en de openbare ruimte

  De openbare ruimte is wat u ziet als u de voordeur uitstapt en uw buurt in gaat.

 • Gemeentelijke belastingen

  Sinds 1 januari 2016 voert Gemeentebelastingen Amstelland de belastingheffing uit van de gemeente De Ronde Venen.

 • Precarioheffing

  Inwoners van De Ronde Venen betalen sinds 2017 precarioheffing. Dit betaalt u aan nutsbedrijven als Vitens, Stedin en Essent.

 • Wonen in een recreatieverblijf

  In De Ronde Venen is permanent wonen in een recreatieverblijf niet toegestaan. Dat staat in het bestemmingsplan van het gebied.

 • Uw woning verbouwen

  Wanneer u uw woning wilt verbouwen kunt u meer informatie van uw gemeente krijgen.

 • Hulp bij thuis blijven wonen

  Iedereen in De Ronde Venen moet zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen en zelfstandig kunnen blijven wonen. U kunt hiervoor misschien hulp en voorzieningen krijgen.

 • Omgevingswet

  Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Omgevingswet in. In de nieuwe Omgevingswet worden 26 verschillende wetten samengevoegd en beter op elkaar afgestemd. Op die manier zijn de regels makkelijker te vinden en zijn er minder regels nodig. Het maakt de wetgeving dus duidelijker en overzichtelijker.

 • Woonruimteverdelingsvergunningen

  Als u woningen wilt samenvoegen of splitsen, heeft u in bepaalde gevallen een vergunning nodig.

 • Let op lood

  Op meerdere plaatsen in Nederland doen instanties onderzoek naar de aanwezigheid en eventuele risico’s van lood (in de bodem).