Bouw- en grondverklaring aanvragen

Heeft u een bouw- en grondverklaring nodig? Bijvoorbeeld voor de aanvraag van uw hypotheek? Een bouw- en grondverklaring vraagt u schriftelijk aan bij de gemeente.

Soms heeft u voor het aanvragen van een hypotheek een bouw- en grondverklaring nodig. Zo heeft u schriftelijk bewijs over de aanwezigheid van een (gesaneerde) olietank, eventuele bodemverontreiniging of bepalingen uit een bestemmingsplan.

De kwaliteit van de bodem moet geen belemmering vormen voor het beoogde gebruik.

Er kunnen kosten aan verbonden zijn.

Omgevingsdienst Regio Utrecht
T. 088 022 50 00
E. info@odru.nl
I. www.odru.nl

U kunt een eerste indicatie van de kwaliteit van de grond opvragen via www.bodemloket.nl. Meer specifieke bodeminformatie kan worden verkregen bij de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU).

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.