Pand tijdelijk verhuren

Staat uw pand tijdelijk leeg? Dan kunt u het verhuren op basis van de Leegstandwet. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Vraag deze aan bij de gemeente.

Huis te koop? Dubbele woonlasten? Misschien is het tijdelijk verhuren van uw woning een oplossing. U kunt bij de gemeente een aanvraag doen voor verhuur onder de Leegstandwet. Op basis van deze vergunning kunt u uw woning tijdelijk verhuren zonder dat de huurder recht heeft op huurbescherming. Het grote voordeel hiervan is dat u de huur kunt opzeggen zodra u een koper voor de woning heeft gevonden. 

De voorwaarden voor het tijdelijk verhuren van uw woning zijn:

 • De woning moet leeg staan
 • De woning moet zichtbaar te koop staan
 • De aanvrager is eigenaar van de woning
 • De woning is in De Ronde Venen gelegen
 • De huurovereenkomst moet voor minimaal zes maanden aangegaan worden
 • De verhuurder heeft een opzegtermijn van minimaal drie maanden
 • De huurder heeft een opzegtermijn van maximaal één maand
 • De vergunning geldt voor maximaal vijf jaar

De vergunning voor tijdelijke verhuur vraagt u aan bij de gemeente. U kunt het aanvraagformulier sturen naar E. gemeente@derondevenen.nl of per post naar Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Wilt u uw woning tijdelijk verhuren? Informeer dan eerst bij uw hypotheekverstrekker of deze akkoord gaat met tijdelijke verhuur. Daarna kunt u op zoek naar een geschikte huurder. Met deze huurder maakt u afspraken over de hoogte van de huur en de huurperiode. Hebt u dit geregeld, dan kunt u het aanvraagformulier voor tijdelijke verhuur downloaden. Na invulling dient u dit bij de gemeente in. De gemeente beoordeelt uw aanvraag en verleent de vergunning. Met deze vergunning kunt u zelf een tijdelijk huurcontract opstellen met de huurder.

U kunt geen bezwaar en beroep indienen tegen de beslissing van de gemeente.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.