U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Starterslening aanvragen

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen. U neemt hiervoor contact op met de gemeente.

U bent een starter als u voor het eerst een woning wilt kopen. Als starter kan de koopsom van uw woning hoger zijn dan het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen. U kunt dan geld lenen naast uw hypotheek. Zo vangt u het verschil tussen uw maximale hypotheek bedrag en de koopsom op.

Voor de Starterslening staat de rente 15 jaar vast. De eerste 3 jaar hoeft u geen rente en aflossing te betalen. Is uw inkomen na die 3 jaar gestegen? Dan moet u gaan aflossen.

Wilt u voor het eerst een woning kopen? Mogelijk komt u in aanmerking voor een Starterslening.

Een Starterslening is een tweede hypotheek die u afsluit voor de aankoop van uw woning. Naast de Starterslening sluit u dus ook een gewone hypotheek af bij een bank.

De rente op de Starterslening staat 15 jaar vast. U krijgt de lening voor maximaal 30 jaar. De eerste 3 jaar hoeft u geen rente en aflossing te betalen.

Gemeente De Ronde Venen heeft een fonds waaruit de leningen worden uitgegeven. De stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) beheert dit fonds.

Er is niet altijd geld voldoende geld in het fonds voor alle aanvragen. Dan geldt het principe 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'. De gemeente stelt enkele voorwaarden aan het verstrekken van de Starterslening en ook SVn hanteert enkele voorwaarden.

De gemeente De Ronde Venen stelt de volgende voorwaarden:

 • U bent in de leeftijd 18 tot en met 40 jaar (dit geldt ook voor uw eventuele partner)
 • U bent 1 jaar woonachtig in of u heeft 10 jaar gewoond in gemeente De Ronde Venen
 • De woning staat of wordt gebouwd in De Ronde Venen
 • De kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning zijn niet hoger dan € 310.000 (Nationale Hypotheek Garantie-grens)
 • U gaat de woning zelf bewonen

Bovendien stelt het SVn voorwaarden:

 • Het is uw eerste koopwoning
 • De eerste hypotheek en de Starterslening worden verstrekt met Nationale Hypotheekgarantie (NHG)
 • De hoogte van de Starterslening is maximaal 20% van de verwervingskosten, met een maximum van € 50.000
 • Uw inkomen en de waarde van de woning zijn hoog genoeg in verhouding tot de lening en eventuele schulden die u al heeft

De aanvraagprocedure bestaat uit twee stappen:

1. U stuurt uw aanvraagformulier Voordracht Starterslening naar de gemeente De Ronde Venen. Hieraan voegt u toe:

 • een kopie van het getekende voorlopige koopcontract van de woning
 • een kopie van uw salarisstrook

De gemeente controleert of u voldoet aan haar voorwaarden. Binnen 5 werkdagen krijgt u per post en per e-mail een toewijzing of een afwijzing.

2. Als u van ons de brief ‘toewijzing starterslening’ heeft ontvangen, kunt u de starterslening aanvragen op http://www.svn.nl/. U leest daar welke bijlagen u mee moet sturen.

SVn handelt uw aanvraag verder af. Als u alle documenten heeft ingeleverd en ze zijn inhoudelijk akkoord, dan ontvangt u binnen 5 werkdagen van SVn een offerte of een afwijsbrief.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.