Let op lood

Op meerdere plaatsen in Nederland doen instanties onderzoek naar de aanwezigheid en eventuele risico’s van lood (in de bodem).

Lood in de Rondeveense bodem

Door eeuwenlang gebruik zit er op veel plaatsen in de provincie Utrecht lood in de bodem. Lood kan negatieve effecten hebben op de gezondheid, vooral bij jonge kinderen tot zes jaar.

De gemeente De Ronde Venen heeft een groot gebied met zogeheten toemaakgronden. Deze gronden zijn in meer of mindere mate vervuild met lood. In het verleden zijn namelijk de veengronden in dit gebied opgehoogd met stadsafval om de vruchtbaarheid van de grond te verbeteren. Dit stadsafval bevatte onder meer lood.

Loden waterleidingen

Is uw woning gebouwd voor 1960, dan is er kans dat er nog loden waterleidingen in de woning aanwezig zijn. Water drinken uit loden leidingen is een gezondheidsrisico, vooral voor baby’s (ook tijdens de zwangerschap) en kinderen onder de 7 jaar. 

Wat kan u doen?

(Ver)bouwplannen? De grond moet schoon genoeg zijn

Dit kan per plan verschillen. En dit hangt af van de functie van het gebouw dat gebouwd wordt. Bijvoorbeeld: voor een woning moet de grond schoner zijn dan voor een bedrijfsgebouw. Voor een omgevingsvergunning is daarom een Bodemtoets nodig.

Volg de gebruiksadviezen op

Woont u in een gebied met lood, dan kunt u de gebruiksadviezen opvolgen. Lood komt alleen het lichaam in via hand-mondcontact, oftewel; door het ‘eten’ van aardedeeltjes uit loodhoudende bodem. Door het binnen krijgen van aardedeeltjes te voorkomen, wordt het risico voor jonge kinderen aanzienlijk beperkt. Zoals het wassen van handen na het buitenspelen, de zandbak van schoon(wit) zand voorzien en zo meer. In de flyer Let op lood of dit informatiefilmpje vindt u meer gebruiksadviezen.

Meer informatie vindt u op de website van de provincie: provincie-utrecht.nl/letoplood of in de informatiefolder Let op Lood (pdf).

Is uw huis van voor 1960?

Check of er nog loden leidingen aanwezig zijn. Loden leidingen zijn te ontdekken door controle van de leidingen of eventueel door het verrichten van een watertest. Voor die watertest is door het RIVM een protocol opgesteld. Heeft u loden leidingen in huis? Laat ze vervangen, gebruik flessenwater voor het maken van babyvoeding en drink tijdens de zwangerschap geen water uit de kraan. Is uw huis na 1960 gebouwd? Dan zitten er geen loden leidingen in de woning. Tot de watermeter van uw huis hebben waterleidingbedrijven vrijwel alle loden leidingen vervangen.

Overheden werken samen aan aanpak lood

De overheid heeft de afgelopen jaren al veel gedaan om te voorkomen dat mensen lood binnen krijgen. Lood is bijvoorbeeld uit verf en benzine gehaald. En in veel woningen zijn waterleidingen van lood vervangen. Een belangrijke stap is ook het aanpakken van de vervuiling die nog in de bodem zit. Hier werkt de gemeente samen met de omgevingsdienst en de provincie aan. 

Als het gaat om loden leidingen zijn eigenaren zelf verantwoordelijk voor het saneren hiervan. Huurders kunnen zich tot hun verhuurder wenden en indien nodig tot de Huurcommissie of rechter. Het Rijk heeft ook de verhuurderskoepels gevraagd hun leden aan te sporen hun bezit actief door te lichten. Kijk voor meer informatie op de website van Milieu Centraal.