Lood in bodem

Op meerdere plaatsen in Nederland doen instanties onderzoek naar de aanwezigheid en eventuele risico’s van lood (in de bodem).

Lood in de Rondeveense bodem

Door eeuwenlang gebruik zit er op veel plaatsen in de provincie Utrecht lood in de bodem. Lood kan negatieve effecten hebben op de gezondheid, vooral bij jonge kinderen tot zes jaar.

De gemeente De Ronde Venen heeft een groot gebied met zogeheten toemaakgronden. Deze gronden zijn in meer of mindere mate vervuild met lood. In het verleden zijn namelijk de veengronden in dit gebied opgehoogd met stadsafval om de vruchtbaarheid van de grond te verbeteren. Dit stadsafval bevatte onder meer lood.

Heeft u een uitnodiging ontvangen voor het onderzoek naar lood in uw tuin? Ga dan naar www.diffuuslooddrv.nl
 

Wat kan u doen?

(Ver)bouwplannen? De grond moet schoon genoeg zijn

Dit kan per plan verschillen. En dit hangt af van de functie van het gebouw dat gebouwd wordt. Bijvoorbeeld: voor een woning moet de grond schoner zijn dan voor een bedrijfsgebouw. Voor een omgevingsvergunning is daarom een Bodemtoets nodig.

Volg de gebruiksadviezen op

Woont u in een gebied met lood, dan kunt u de gebruiksadviezen opvolgen. Lood komt alleen het lichaam in via hand-mondcontact, oftewel; door het ‘eten’ van aardedeeltjes uit loodhoudende bodem. Door het binnen krijgen van aardedeeltjes te voorkomen, wordt het risico voor jonge kinderen aanzienlijk beperkt. Zoals het wassen van handen na het buitenspelen, de zandbak van schoon(wit) zand voorzien en zo meer. In de flyer Let op lood of dit informatiefilmpje vindt u meer gebruiksadviezen.

Meer informatie vindt u op de website van de provincie of in de informatiefolder Let op Lood (pdf).