Omgevingswet

Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Omgevingswet in. In de nieuwe Omgevingswet worden 26 verschillende wetten samengevoegd en beter op elkaar afgestemd. Op die manier zijn de regels makkelijker te vinden en zijn er minder regels nodig. Het maakt de wetgeving dus duidelijker en overzichtelijker.

Omgevingsvisie en omgevingsplan maken we samen

Ook voor inwoners en ondernemers veranderen er een aantal dingen. Zo wordt de procedure voor het aanvragen van een Omgevingsvergunning een stuk korter: van 26 weken naar 8 weken. Sneller duidelijkheid dus, of het nu gaat over een verbouwing of de vestiging van een bedrijf.

Daarnaast vraagt de Omgevingswet ons om samen met inwoners een omgevingsvisie op te stellen. In de Omgevingsvisie staat beschreven hoe wij over de lange termijn denken over de leefomgeving in onze gemeente. Het gaat dus over de omgeving waarin wij wonen, werken en onze vrije tijd besteden. In de Omgevingsvisie staan grote onderwerpen, zoals duurzaamheid, natuur, woonwijken en energie, maar ook concrete dingen, zoals fietspaden, speeltuinen, scholen en hondenuitlaatplekken.

In het Omgevingsplan bepalen wij de regels die ons gaan helpen om ons toekomstbeeld te bereiken. Deze regels kunnen wij koppelen aan gebieden, maar ook aan thema’s. Zo kunnen wij een heel gericht en passend plan maken per gebied, zodat er goed ingespeeld kan worden op wat er nodig is. Het Omgevingsplan vervangt de bestaande bestemmingsplannen.

Meer weten over de Omgevingswet?

Voor meer informatie over de Omgevingswet in de gemeente De Ronde Venen kunt u terecht op www.toekomstderondevenen.nl. Meer informatie over de Omgevingswet kunt u vinden op de volgende websites:
•    Omgevingswet informatie Rijksoverheid
•    Aan de slag met de Omgevingswet
•    Informatie en publicaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties